Terningkast 0: Eksport begynner i Vestfold og Telemark

Av
DEL

I framtida må inntektene våre komme fra utlandet. Vi vet at olje og gass kommer til å gi landet mindre inntekter framover. Mange av våre lokale bedrifter og klynger har tatt konsekvensen av det, og satser bredere. Vi jobber sammen med dem - og våre kunder lykkes med eksport.

Eksport avgjørende for fremtidig velferd

Norge er et rikt land fordi noen ute i verden har kjøpt de produktene og tjenestene vi har kunnet tilby: Fra tørrfisk og tømmer til olje og oppdrett. Norsk eksport er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Olje og gass, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør den manglende bredden oss sårbare. Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs eksportindeks, har Norge gått fra 100 til 50.

Skatter og avgifter fra olje og gass er nok til å dekke hele utdanningsbudsjettet eller utgiftene til alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre norsk velferd fremover, må det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra til omstilling. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Den tar vi på stort alvor, og opplever som mer aktuell enn noensinne.

Bedriftene trenger drahjelp

Det gjelder i Vestfold og Telemark også. På landsbasis eksporterer under fem prosent av foretakene. En måte å øke eksporten på er å få fram flere nye eksportbedrifter, og de trenger drahjelp. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, viser at en av fire bedrifter vi jobber med eksporterer, eller har umiddelbare planer om å eksportere. Seks av ti eksportbedrifter i undersøkelsen hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra Innovasjon Norge. To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk bidro til at de kom i gang med internasjonalisering. Det tyder på at arbeidet med å få flere til å satse utenlands fungerer.

Et eksempel på det er Horten-bedriften 7Sense Products AS. Deres produkter og tjenester er i stor grad rettet inn mot markedet for agritech. Selskapet satser på innovative, brukervennlige og bærekraftige løsninger. De trådløse sensorbaserte overvåkningssystemene bidrar til å overvåke produksjon, lagring og drift for landbruksvirksomheter. 7Sense har fått flere tilskudd i tidlig fase av utviklingsprosjekter, noe selskapet oppfatter som nyttig. Daglig leder Max Tanger sier at samarbeidet med Innovasjon Norge har vært avgjørende. «Innovasjon Norge har bidratt med å åpne dører for oss ut i verden, gjennom messer og delegasjonsreiser. Samarbeidet har vært viktig for lykkes med vår eksport».

IKT-bedrifter og tjenesteytende bedrifter er de som oftest sier at Innovasjon Norge har bidratt til at de kommer i eksportposisjon. Det er positivt i arbeidet for å sikre at regionen og landet vårt får flere bein å stå på økonomisk enn de tradisjonelle eksportnæringene.

Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre bedrifter, er mer innovative og mer konkurransedyktige enn de som ikke eksporterer. De bidrar også mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft.

Eksportbedriftene skiller seg fra andre på flere områder. Sammenliknet med andre bedrifter har en større andel eksportbedrifter hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017. I tillegg er de flinkere til å finne investorer. En av fire har eksterne investorer, mot en av ti hos andre bedrifter.

Å ha utenlandske eiere virker også positivt på eksport. Bedrifter med utenlandsk eierskap kan hente impulser fra andre land og har gjerne mer informasjon om andre markeder enn de norskeide, og dermed større konkurransekraft i utlandet.

Eksport begynner hjemme

I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og at de sliter med å finne samarbeidspartnere i landet de vil satse i. Undersøkelsen viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og våre utekontorer setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene og regionene der de ønsker å satse.

Eksport starter her, i Vestfold og Telemark. Vi blir gjerne med din bedrift hele veien.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.