I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på 1 450 mill. kroner. Første utbetaling til jordbruket skjer i dag, 6. september og er på 727 millioner kroner. Flittige bønder i Larvik får sin velfortjente del av dette.

Kraftige prisøkninger på energi og andre innsatsfaktorer, både nasjonalt og internasjonalt, og krigen i Ukraina har satt verdens og Norges matproduksjon i en ekstra­ordinær situasjon.

Prisøkningene på en rekke innsatsfaktorer er på et nivå vi ikke har sett før. Det er derfor avgjørende for regjeringa at norske bønder fikk dekka den ekstraordinære kostnadsveksten. Det handler om trygghet for økonomien til den enkelte bonde, og et overordnet ansvar for norsk matvareberedskap.

Dette ville neppe skjedd fra ei regjering med en annen farge!