Ingen fra Larvik, verken i den politiske ledelsen eller i kommuneadministrasjonen, ønsket å stille opp i NRKs program Debatten 26. januar. Det er feigt og nedslående at ingen takket ja til invitasjonen og deltok i programmet.

Pårørende har gjennom måneder varslet og meldt inn forhold til kommunen som fikk minimal betydning for bedring av situasjonen til den pleietrengende. Nå avventer kommunedirektøren resultatene fra interne og eksterne granskinger. Avventer resultatet fra granskinger? Man trenger da i all sannhet ikke å avvente granskinger for å handle, erkjenne og sterkt beklage at i dokumenterte innslag er behandlingen nesten som mishandling å betrakte.

Kritikken synes nærmest å prelle av som vann på gåsa på den nesten allmektige kommunale ledelse, i godt samarbeid med den politiske ledelse. De forsøker åpenbart å unngå mer fokus gjennom å nekte deltakelse i NRKs program Debatten for med dette å kjøpe seg mer tid og håpe at hendelsen om noen uker har gått i glemmeboka til de aller fleste. Kommunedirektøren erklærer og ønsker debatten innen eldreomsorg velkommen, men ved første og beste anledning vil hun selv på ingen måte være med i den samme debatten og svare opp på forhold hun er ansvarlig for! Det oppleves som å tale med to tunger og feigt.

Med over 1.800 ansatte i helse- og omsorgssektoren i Larvik forventes det ikke at ledelsen kjenner til alle hendelsesdetaljer, og det vil nok forekomme at en ansatt kan ha en «dårlig dag på jobben» og gjøre feil. Dette skjer nok hos de aller fleste av oss i de aller fleste yrker. Men det vi nå er vitne til i Larvik kommune, er systemsvikt og mishandling av gamle mennesker uten mulighet til å forsvare seg eller si ifra. Uansett antall ansatte burde dette vært fanget opp og korrigert på et langt tidligere tidspunkt. Har vi «råtne egg» blant våre ansatte, må disse identifiseres og fjernes omgående. Slike «råtne egg» skal eller må ikke få lov til å ødelegge for alle de andre kollegene som gjør en eksemplarisk jobb med våre eldre dag inn og dag ut!

Jeg håper at både den kommunale og politiske ledelse de nærmeste dagene tar til seg kritikken, legger seg flat, og raskt kommuniserer med innbyggerne i Larvik hva de har gjort og vil gjøre for at Larviks innbyggere i fremtiden aldri igjen vil oppleve slike hendelser. Hvem trenger granskingsrapporter side opp og side ned for å skjønne at her må det handles umiddelbart?!