Brennpunkt om eldreomsorg har vakt mange og sterke reaksjoner. Å bruke skjult kamera der man klipper ut små, utvalgte biter, og viser fram til hele Norge, er en tvilsom praksis.

Det skjer riktignok uønskede handlinger, som overalt der vi mennesker arbeider. Med alle lover, regler, vedtak etc. så er eldreomsorg iblant en nesten umulig balansegang, for eksempel med demente som motsetter seg nødvendige handlinger. Hvem vil si at de alltid vet løsningen i slike situasjoner?

Mer enn lover og regler trengs godt humør og energi, og ønske om å skape et hyggelig miljø sammen. Når ansatte trives, så trives beboere også. Bruke tiden på praktisk arbeid, kun det helt nødvendige på dokumentasjon. Når det var lite bemanning på en avdeling som Brennpunkt viste, kom ledere inn og hjalp til i arbeidet. Et godt eksempel for samarbeid og trivsel, som jeg håper er utbredt.

Samtidig er det liten tvil om at det mange steder er underbemanning. Kanskje en del ansatte i administrasjon, bak skrivebord rundt omkring, heller burde vært ansatt i direkte helse- og omsorgstjeneste etter omskolering? Det er vel der antall stillinger har økt mye de senere år, ikke alle med like stor nytteverdi (min påstand). Men det spørs om de ønsker det.