Hvilke møter er det ordføreren snakker om? Debatten skal være åpen, men hvor er informasjonen om møtene?

Kommunen viser en arroganse som er destruktiv for Larvik. Ledelsen i kommune og helse jobber mer med å fraskrive seg ansvar, enn å legge seg flat og gjøre noe med problemet. Når problemene blir synlige for allmennheten, så er det alle som har påpekt feil som får skyld.

Hadde ikke saken blitt synliggjort, så ville kommunen dysset den ned.