Jeg skriver dette fordi det er reist tvil om kvaliteten av eldreomsorgen i kommunen, og fordi min kone og jeg har opplevd en eldreomsorg av topp kvalitet.

Jeg er 80 år gammel og min kone er 76, og vi har bodd i kommunen i 11 år. Min kone har i flere år hatt hjelp av hjemmesykepleien, og for to år siden sendte jeg et brev til ledelsen av hjemmesykepleien hvor jeg ga mye ros til sykepleierne og de tjenester hun fikk. Vi bor i Stavern, og i dag er vi under en annen avdeling av hjemmesykepleien, og vi er også svært fornøyde med de tjenester Tanum avdeling gir oss. Min kone har blitt tilbudt flere tjenester enn hun har hatt behov for, og vi er blitt forsikret om at hvis det oppstår et nytt behov, kan vi bare ringe for å få hjelp.

Min kone har vært innlagt på sykehuset i Tønsberg flere ganger. For noen måneder siden skulle hun komme hjem fra sykehuset i ambulanse. Hun ventet i mange timer uten at det var noen ledig ambulanse, og hun kom hjem med taxi kl. 20 om kvelden. Hun hadde behov for en person i tillegg til taxisjåføren til å hjelpe henne opp trappetrinnene til inngangsdøren, og jeg var indisponert. Jeg ringte hjemmesykepleien, og på kort varsel kom det en sykepleier som hjalp henne. Ved flere anledninger har jeg ringt hjemmesykepleien ved behov for hjelp, og vi har alltid fått hjelpen raskt. Jeg vil også nevne at sykepleierne og helsefagarbeiderne som kommer til oss, er vennlige og positive, og det er tydelig at de har god kompetanse.

Gjennom kommunen har min kone fått trygghetsalarm. Ved to anledninger har hun hatt behov for hjelp midt på natten. Da har det kommet to stykker som har nattevakt i kommunen, og de har gitt henne den hjelp hun har hatt behov for.

Etter min kones forrige sykehusopphold ringte en ergoterapeut fra kommunen og tilbød seg å komme hjem til oss for å se hvilke hjelpemidler hun hadde behov for. Ergoterapeuten sendte en søknad til NAV, og denne ble innvilget. Etter et fall for to uker siden oppsto det et nytt behov. Jeg ringte ergoterapeuten, og hun sendte en ny søknad.

For tre måneder siden hadde jeg en operasjon. Etterpå ringte en sykepleier ved Tønsberg sykehus som var eldrekoordinator. Hun fortalte at sykehuset hadde et samarbeid med Larvik kommune for å kartlegge de behov som tidligere pasienter hadde, og hun tilbød oss et besøk. Sykepleieren fra Tønsberg kom sammen med en fysioterapeut fra Larvik kommune, og de gjennomgikk en to timer lang test av meg både fysisk og kognitivt. Hensikten var å finne ut om jeg hadde behov for bestemte tjenester fra kommunen.

Jeg har gitt disse eksemplene for å vise at eldreomsorgen i kommunen fungerer på en utmerket måte. Og jeg er virkelig imponert over den måten vi har blitt behandlet på.

Jeg har ingen kunnskap om Furuheim sykehjem. Men min kone har ved flere anledninger hatt et korttidsopphold ved Larvik helsehus etter innleggelser ved sykehuset i Tønsberg. Og vi er svært godt fornøyd med den behandling og omsorg hun har fått ved helsehuset.

Som konklusjon vi jeg si at vi føler oss trygge på at vi alltid vil få den hjelp vi har behov for, og vi setter pris på å bo i en kommune hvor eldreomsorgen fungerer på en så god måte.