Deler av de gamle jernbanesporene som som svinger av fra hovedsporet et par hundre meter øst for Elveveien, har lenge ligget dekket med asfalt. Derfor har man frigjort sporene, for å kunne benytte skinnene til få ut lagret togmateriell fra Bane NORs lagerområde på den andre siden.

Nå er arbeidet utført, og jernbanesporene skal igjen gjemmes under asfalt.

Søndag formiddag regnet man med at Elveveien forbi området ville gjenåpnes i løpet av dagen. Mens arbeidene har pågått nattetid, har Elveveien tidvis vært stengt mellom Yttersøveien og Hoffs gate.