I år er det dessverre ikke mulig å besøke de forskjellige campuser rundt om i landet på grunn av Corona pandemien som raser over hele verden.

Fagforbundet pleier å være til stede på de forskjellige campuser i løpet av fadderukene for å fortelle om studentpolitikk, hvilke utfordringer som de kan møte på når de er ute i arbeid og generelt hva vi kan hjelpe studenter som velger å være medlem hos oss med. Det kan vi dessverre ikke i år.

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon, som organiserer nærmere 180 forskjellige yrker, og vi organiserer mange forskjellige yrkesgrupper både innenfor tekniske tjenester, helsevesenet, oppvekstsektoren og kontor og administrasjon.

Vi organiserer vernepleiere, helsepleiere, sykepleiere og bioingeniører på sykehusene for å nevne noen innenfor helsevesenet.

Innenfor oppvekstsektoren organiserer vi blant annet pedagoger, miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og saksbehandlere både på skoler og i barnevernet.

I fylkeskommuner og kommuner organiserer vi saksbehandlere på Nav kontorer, ansatte i IKT, ingeniører innenfor teknisk avdelinger og alle som jobber innenfor veivesen, vannverk og parktjeneste.

Vi i Fagforbundet heier på dere som studerer, men dere må huske på en ting:

Dere kan fremdeles studere selv om foreleseren, studieveilederen eller rektor er syke, men hvis renholderne ikke er på jobb stenger campusen ned etter 24 timer på grunn av smittevernreglene.

Det finnes så mange samfunnskritiske jobber, som man kanskje ikke tenker over i hverdagen, men som nå kommer tydeligere fram, og det er på tide!

Husk at majoriteten av disse hverdags heltene i samfunnskritiske jobber, som for eksempel renholderne også kan være organisert i Fagforbundet.

Velkommen og lykke til i studiene deres, vi er her for dere som både studenter og arbeidstaker forbund når den tid kommer!