Når vaktskiftet er unnagjort etter kommunevalget, bør første prioritet være å rydde opp i kommunens forvaltning:

Uforstandig og trolig ulovlig pengebruk viser at oppfølgingen av kommunens disponeringer må følges opp tettere.

25. august 2023 bad kommunedirektøren om 20 millioner kroner ekstra til rehabilitering av Stavern skole. Uka etter, 1. september, ble det kjent at en del av disse pengene allerede var brukt, helt uten aksept fra politikerne. Det er blant annet investert i brønnpark som skal tilføre energi til et varmepumpeanlegg. Ifølge Ø.P. bestiller kommunesjef Hildegunn Sørbø boring av energibrønner der og da, i frykt for at ingen andre har kapasitet til å utføre dette arbeidet.

Frykten var ubegrunnet. Det er flere firmaer som gjerne ville vært med i en anbudskonkurranse på denne jobben. Larvik komme er underlagt « loven om offentlige anskaffelser», som skal sørge for at pengene (fra skattebetalerne) utnyttes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Dette er kommunen pliktig til å følge.

Brønnparken er nå en ting, resten av varmepumpeanlegget skal også installeres. Dette involverer flere faggrupper og er en stor kostnad. Det er rimelig å anta at utgifter til dette er tatt med i søknaden om ekstra midler, og at kommunen sørger for at denne entreprisen blir fulgt i henhold til «loven om offentlige anskaffelser».

Det er merkelig at en vesentlig installasjon som et varmepumpeanlegg kommer som et tillegg i et så omfattende rehabiliteringsprosjekt. I beste fall skyldes dette generell mangelfull oppfølging av utviklingen i prosjektet, i verste fall vitner dette om grunnleggende mangelfull planlegging fra start. Fra mitt ståsted ser det ut til at kommunens evne til å sikre god teknisk planlegging og oppfølging av prosjekter, i hvert fall knyttet til mitt fagfelt (VVS), har vært for svak. Dette fører til unødvendige høye kostnader. Kommunen velger skippertaksløsninger, uten å sikre at prislappen står i forhold til leveransen.

I tilfellet med Stavern skole ser det ut til å være et soleklart brudd på anbudsregelverket. Larviks innbyggere taper på dette, og ingen er tjent med en slik forvaltning,- bortsett fra firmaer som får oppdrag uten anbudskonkurranse. Våre folkevalgte har en viktig oppgave med å kontrollere at kommunen har en profesjonell forvaltning, det er trolig den aller viktigste oppgaven de har.