Nå må norske medier begynne å adressere et problem som sprer seg som ild i tørt gress i det norske samfunnet!

Hvor er debatten om problemet som fører utallige nordmenn inn i en kald vinter, med dårlig kjøpekraft for matvarer og heller ikke har råd til å bruke bilen sin? Og hvor nærmest samtlige fageksperter, samt sentralbanksjef Olsen, påpeker at dette kun er en smakebit på hva som er i vente!

Jeg bemerker meg at det er store demonstrasjoner, lange Facebook innlegg og en nyhetsdekning uten pause om det som skjer i Ukraina. Ja, det er grusomt det som skjer i Ukraina og det er godt å se at frivillige gjør en god innsats for å hjelpe medmennesker i nød.

Frykten kicker inn for fullt for Norges folk, og mediene med mange politikere er åpenbart de skyldige. Denne frykten flytter perspektivet fra et problem som rammer oss direkte. Det er enklere å ha en ekstern fiende, fremfor å adressere et problem både medier og politikere har vært de største pådriverne for.

For å gi en kort oversikt over tilstanden til norske strøm-, matvare- og drivstoffpriser:

  1. Bensinprisen ligger stabilt på 25(!) kr. De siste 10 årene har prisen ligget nokså stabilt rundt 14–15 kr. Dette betyr at for å fylle bilen min for ett år siden, kostet 750,- og i dag koster 1.350,-! Om denne bikker 30,- literen vil det bety 1650, en dobling! Altså 100 prosent inflasjon på bensinpriser!
  2. Strømprisene har nå bikket 8 kr! Siden 2012, har altså prisene økt fra 81,2 øre til 816 øre, som vil si en inflasjon på 1000 prosent!
  3. Matvareprisene hadde nå foregående måned et prishopp på en størrelse vi ikke har sett på over 40 år!

Hva alt dette har til felles er spesielt 2 ting;

  1. Forskere og eksperter sier at dette er kun er en forsmak! Prisene på disse råvarene vil øke betydelig fremover. Dette vil ikke ramme kun husholdninger, men ikke minst bedrifter; som igjen vil måtte øke prisene på samtlige varer/tjenester som inkluderer matvarer, transport og/eller bruker strøm. Altså betyr dette åpenbart nærmest samtlige bedrifter!
  2. Dette er en villet politikk! EU har satt opp co₂-avgiften med 1000 prosent på 5 år! Fra 45kr i 2017 til 720kr i 2022! Dette øker gjødselpriser, transportpriser og kull/gass-priser (strøm). Europeiske land har frivillig lagt ned store deler av sin strømproduksjon fordi «atomkraft» ikke er definert av EU som grønn nok. Et totalt ødelagt strømmarked som Norge er blitt koblet opp mot. Kina og alle andre store ikke-vestlige land fortsetter jo selvfølgelig i sin fulle fart mot nye økonomiske høyder.

Så hva kan politikerne gjøre?

  1. Strømprisene: Å stoppe eksporteringen av strøm, kutte i avgiftene og bygge ut vannkraftverkene er tre steg godt på vei.
  2. Matvareprisene: Si tydelig ifra til EU om at deres co₂-avgift ødelegger for europeisk verdiskapning, samt fjerne Norges egne co₂ avgift.
  3. Drivstoffpriser: Fjerning av veibruksavgift, co₂-avgift og moms er godt på vei. Det bør også nevnes at disse tre kommer i en pakke med totalt 9 ulike avgifter for bilen.

Nå må vi gjøre noe med disse uutholdelige problemene! Politikerne må våkne, noe de burde gjort for lengst! Ta tilstrekkelige grep kjære politikere, og vennligst gjør det før folket føler de må ta drastiske grep.