En bussjåfør, en bussjåfør, det er en mann med godt humør

Dette sang vi i barndommen en gang på 70 og 80 tallet.

Mye har endret seg siden den gang, nå er det ikke bare menn som kjører buss, vi har også fått kvinnelige sjåfører. Så langt har utviklingen gått i riktig retning.

Dessverre er det mye som har utviklet seg i feil retning innen bussbransjen. Kollektivtransporten var den gangen eid og drevet av det offentlige, nå er det anbud til private tilbydere som gjelder.

Det argumenteres med at det er billigere å sette det ut på anbud fremfor å drifte dette selv, men dette får noen alvorlige konsekvenser, og de går som oftest utover sjåførene.

Dessverre er trenden at man kun skal velge det billigste tilbudet, og ikke se på kvalitet og ansattvilkår i sin helhet. Dette innebærer ofte at bussene ikke har tilstrekkelig sikkerhet for sjåførene, da det er dyrere å produsere sikrere busser. Det er noe alvorlig galt, når en bussjåfør risikerer å omkomme i en kollisjon i 30 km/t. Det er jo nesten så man ikke tror det, hvordan er det å måtte gå på jobb og frykte for sin egen sikkerhet hver eneste dag?

Lønn og pensjon står heller ikke i stil til den viktige jobben sjåførene gjør. Dessuten så jobber mange delte skift, en kort økt på morgenen, fri midt på dagen og en kort økt på ettermiddag/kveld.

Toalettfasiliteter er også blitt en problemstilling, mange har ikke mulighet til å gå på toalettet under arbeidsdagen med tette tidsskjemaer. De må enten holde seg i mange timer, eller gjøre sitt fornødne i naturen, dette bidrar vel ikke akkurat til god HMS og et godt arbeidsmiljø?

Alle disse tingene bidrar til dårligere rekruttering til yrket, og vi vet at det trengs flere bussjåfører. Vi snakker om det grønne skiftet, og oppfordrer til mer bruk av kollektiv transport. Hvordan skal det løses med for få sjåfører?

Håpet er at det vil skje en endring i nær fremtid, slik at sikkerheten settes i høysetet, at de får trygge og gode arbeidsforhold, med en anstendig lønn og pensjonsavtale.

Til alle bussjåfører i Norges land, gratulerer med Bussjåførenes dag 18. mars, dere gjør en kjempe jobb.