Gå til sidens hovedinnhold

En flaske champagne til, takk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

"Den kompakte majoritet" tar ofte feil. Det er overveldende mange eksempler på det. Senest den seiglivede vanetenkningen om at vi kan fortsette å utvikle flere oljefelter.

Alle forstår at "oljå" har gitt store inntekter og mange arbeidsplasser. Det skyldes en fornuftig oljepolitikk, og det har skjedd i beste mening! Det er imidlertid lenge siden mange (men ikke "den kompakte majoritet") forsto at vi må finne andre måter å tjene penger på, fortrinnsvis i nye fremtidsrettede "grønne" næringer og arbeidsplasser. Norge har lange tradisjoner for omstilling når markedsmuligheter og teknologi endres, og gode forutsetninger for enda en stor vellykket omlegging. Jo lengre vi venter med omstillingen, desto vanskeligere blir det. Antagelig ganske brutalt for dem som ikke har fått noe annet tilbud enn jobber i "oljå". Likeså for Norges økonomi.

Økonomi er en tilstrekkelig begrunnelse for en omstilling, også for dem som ikke tror på FNs Klimapanel og Naturpanel, eller Det internasjonale energibyrået. Hvis Norge fortsetter med store svært risikable investering i olje, kaster vi ny penger ut av vinduet. Disse pengene og de mange "kloke hodene" i oljeindustrien burde forlengst ha vært satt inn i nye "grønne" næringer.

Vanetenkning er kostbart! Spesielt for dem vi alle håper skal komme etter oss, og som må betale både den økonomiske og miljømessige regningen!

De «grønne» mindre partiene har forstått og snakket om dette i mange år. Nå har visst de store, gamle partiene oppdaget at «folk flest» og «alminnelige folk» forstår dette. I innspurten i valgkampen har visst disse partiene fått litt panikk og kommer med nye forslag som skal vise at også de er «grønne». F.eks. litt justering av skattereglene for oljeselskapene. Det skal ikke bli fullt så lønnsomt bedriftsøkonomisk for oljeselskapene å lete etter mer olje, selv om de ikke er lønnsomme for Norge.

Langt kraftigere tiltak må til for å nå målene i Parisavtalen om maksimalt 1,5 til 2 graders temperaturstigning på jorden!

Vi har alt for lenge sittet på jernbanerestauranten og «bestilt en flaske champagne til», mens det ene «grønne toget» etter det andre har kjørt forbi.

Kommentarer til denne saken