Jeg tillater meg, i disse tider, å poengtere betydningen av et utdannet samfunn.

Norge trenger realister - medisinere, kjemikere, biologer, fysikere, ingeniører, statistikere, etc. - for bl.a. å ha kompetanse til å forebygge og takle situasjoner som denne.

Vi trenger humanister og samfunnsforskere, bl.a. historikere, filologer, filosofer, økonomer, statsvitere og antropologer, for å sette det som skjer i perspektiv (f.eks. kunne trekke historiske paralleller mellom appeasementpolitikken fra mellomkrigstiden, kollektive, mentale forsvarsmekanismer og dagens begrensede beredskap i forhold til pandemier - som WHO jo har advart om ville komme.)

Vi trenger IT-kompetente og mediefolk. Nå betyr dette enormt!

Vi vil alltid være helt avhengige av solide håndverkere og andre med yrkesfaglig bakgrunn. Ikke minst helsefagarbeidere! Og matfagutdannede, service- og sikkerhetskompetente, entreprenører.

Vi trenger landbrukseksperter. I en tid som dette ser vi betydningen av å skaffe nok mat.

Og vi trenger virkelig kompetente innenfor design, form, musikk og dans med deres dype forståelse for det å være menneske!

Det er nettopp mangfoldet som er viktig. Vi trenger alle.

Utdanning er det viktigste i verden. Ikke minst dannelsen skolen står for. Demokratiet, rettsstaten, det liberale samfunn, tilliten til de styrende organer - dette bærer oss nå.

En god skole med nok ressurser, er vårt viktigste fond.