Hyllesten sendes fra oss i Eventyrskogen barnehage til alle barnehagefolk der ute, men hyllesten bør også nå ut til deg som er lærer, skoleassistent, SFO ansatt, støttepedagog eller støtteassistent og jobber i Larvik kommune. For du fortjener den!

Etter mange måneder i beredskap på vekslende trafikklys nivå, nærmer julen seg og alt som følger med. Men før vi tar fatt på noen velfortjente fridager, skal vi hylle oss selv. Guri Melbye hyller oss for at vi har holdt barnehage, skoler og SFO'er åpne nå før jul. Men Melbye har ikke jobbet i en barnehage under denne pandemien. Hva vet hun egentlig om hva det krever av oss å holde åpent når smittetrykket er stort? Vi føler oss utsatt, handlingsrommet er trangt og mange av oss begynner å kjenne på motløshet i denne dugnaden?

Det er umulig for andre enn de som selv jobber innenfor et felt å skulle sette seg inn i de utfordringene man blir stilt overfor ved en pandemi. Og at denne pandemien har krevd noe av oss alle, uavhengig av arbeidsfelt eller livssituasjon, er ingen underdrivelse.

Det er unødvendig å lage en tidslinje over alt som har skjedd i barnehagefeltet siden Norge stengte ned 12 mars. Det er mange som gjennom en god penn har ytret seg i det offentlige rom, og skrevet godt om alt vi ikke visste at vi kunne få til, men som vi har fått til fordi vi har blitt tvunget til å tenke nytt. Og om alle de utfordringene vi har blitt stilt overfor etterhvert som samfunnet delvis har åpnet opp igjen, og hvilke konsekvenser de har for arbeidssituasjonen for oss som jobber i barnehage. Fra å leve lykkelig i varmt vær og solskinn i en liten kohort i april i år, lever vi nå litt mer motløse i store kohorter, i øs pøs regnvær og skal drifte så normalt som mulig. Uten de samme mulighetene til å samarbeide på kryss og tvers i barnehagen for å få dagen til å gå opp sammen. Vi kunne fortsatt å eksemplifisere, og det er fristende. Men vi lar det ligge. For dette skal være en hyllest, ikke en klagesang.

Kjære deg som jobber i barnehage og bruker 40 timer pluss/minus i uka på å være sammen med andres barn. Du som hver dag gjør hva du kan for å møte flere titalls barn på en måte som gjør at de kjenner at du oppriktig bryr deg om dem, som er opptatt av at den tiden dere har sammen i barnehagen skal ta utgangspunkt i det mandatet du er satt til å forvalte, og du gjør det av kjærlighet til barna, faget og samfunnsoppdraget. Til deg som alltid gjør så godt du kan, som vet at du kan bedre, og som alltid vurderer om din egen praksis er god nok. Til deg som bommer, som må rydde opp i ting og som må be om unnskyldning fordi du sa noe du ikke skulle, men du sa det fordi du var utslitt. Til deg som går fra jobben hver dag og føler at du ikke strekker til, men som gjorde så godt du kunne. Til deg som møtte en oppgitt forelder som syntes du pakket ned det våte tøyet i feil rekkefølge. Du la det kanskje ned i feil rekkefølge, men det var fordi det var 22 andre barn som tok av seg omtrent samtidig, og du la tøyet litt sånn hulter til bulter fordi du skulle rekke å hjelpe de barna som ikke fant helt ut av det inne på avdelingen.

En pandemi har gjort arbeidsbelastningen vår særlig krevende å stå i over tid. Husk dette: du er bra. Du gjør hva du kan. Du får det til. Vi vet det, vi som jobber i barnehage. At du er viktig. At du kan utgjøre en forskjell i et barns liv. Ingen er supermann, og ingen kan være superhelt hele tiden. Og det er ikke sikkert du er superhelt nå. Men også dette går over.

Det er varslet et lys i tunnelen mot sommeren. Men sommeren er et halvt år unna. Nå bærer julen bud om noen sårt tiltrengte fridager og de har du fortjent – så fra alle oss Eventyrere til alle dere barnehagefolk der ute, bruk jula til det som er bra for deg, til å samle nye krefter og hente nytt mot.

God jul.