Gå til sidens hovedinnhold

En innvandringspolitikk som samler Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mange år har innvandringspolitikken delt oss nordmenn. Det finnes neppe et annet område hvor frontene er så harde. Tradisjonelt er det høyresiden mot venstresiden i innvandringspolitikken, og argumenter blir fort til angrep. Det kan man forstå, for innvandringspolitikken har stor betydning for hvilket land vi ønsker å være. Det er store følelser på spill, og vi vet hva som skjer dersom integreringen slår feil.

Jeg tror nordmenn flest er ganske konservative og ikke så uenige når det kommer til stykket. Vi vil gjerne hjelpe mennesker som er på flukt, for det er en medmenneskelig plikt. Samtidig er vi også enige om at det er grense for hvor mange flyktninger og utlendinger som kan integreres i vårt samfunn. Antallet er avgjørende for at integreringen skal fungere optimalt.

Det er hevet over enhver tvil at Norge trenger en sammenhengende og langsiktig innvandringspolitikk. Den grunnleggende retningen må ligge fast, og vi må unngå å endre på enkeltelementer. Det er behov for et bredt og forpliktende samarbeid om langsiktige løsninger. Norge har ikke bruk for blokkpolitikk og splittelse som historisk har kjennetegnet innvandringspolitikken. Tvert imot.

Norge trenger en innvandringspolitikk som er både rettferdig og realistisk. En innvandringspolitikk som samler Norge. Derfor er det bruk for en samlet og langsiktig plan. Det er helt nødvendig å endre det nåværende systemet:

Ifølge Jyllands-Posten vedtok det danske Folketinget en lov som gjør det mulig å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land. Ideen er at folk som kommer til Danmark for å søke asyl blir sendt til et tredjeland mens asylsøknaden behandles. Norge og andre land i Europa bør følge etter, for dagens asylsystem er ikke bærekraftig verken fra et økonomisk, demografisk eller humanitært perspektiv. Ved å flytte asylbehandlingen til et tredjeland vil vi stanse den dødelige trafikken over Middelhavet.

Danmark har foreløpig ikke inngått avtaler med noen konkrete land om slike asylmottak, men mindretallsregjeringen i landet har hatt dialog med de afrikanske landene Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda, ifølge Jyllands-Posten. Det må legges til at de asylsøkerne som får asyl i Danmark blir værende i asylsentrene i Afrika inntil det blir fred i hjemlandet. Først når det er fred i hjemlandet kan de reise hjem igjen.

Danskene er også veldig forsiktige når det gjelder å hente kvoteflyktninger til landet. Danmark henter 300 flyktninger i året, mens Norge henter 3000 i året. Norge har en 0 for mye. Det er ikke bærekraftig for Norge å hente 3000 kvoteflyktninger i året.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.