Lars Kobro skriver: så klokt så bra i et debattinnlegg om Høyre- og AP- samarbeid i Larvik.
Kunnskapsbasert stedsutvikling, messer Kobro, og følger opp med sitater fra Kierkegård og Nobelprisvinner Kahnemann.
Hvorfor? for å forklare Høyre og Arbeiderpartiets samarbeidsplan. Så slår han i bordet med telemarksforskning. Partier som kjemper for å holde sin fallende makt, når miljøvennligere partier stormer fram, er ikke framtidsretta.

Big data orda nå er KLIMA OG MILJØ. Larvik under AP ordfører Høiseth river ned utsmykka mursteinsgårder uten å ta vare på fasadene. Alt slåes i bakken. Stedsutvikling med kunnskap ? Bare et grellt eksempel.

Jeg håper vi også i Larvik vil få nye politikere etterhvert. Larvik er ikke styrt klokt og bra de siste åra med AP ordfører.
Mentale kart, langsomme tanker, skriver Kobro. Ledende politikere er ikke bytta ut. En kan like gjerne stemme blankt i Larvik når viktige politiske forskjeller på høyre og venstre sida oversees i kampen om posisjoner; og grønne partier som stemmes fram oversees. Og bare menn i ledelsen. Hverken klokt, framtidsretta eller bra.

Jeg siterer nobelprisvinner: Herta Muller: Mennesket er en stor fasan i verden.