– Overvokste hekker og busker kan fort føre til trafikkfarlige situasjoner. Spesielt er de myke trafikantene utsatte når busker og hekker er til hinder for fri sikt, sier Christian Trankjær, leder for vei og trafikk i Larvik kommune.

I løpet av neste uke skal hundrevis av barn og unge ut på skoleveiene igjen, og mange for første gang. De minste er vanskelige å få øye på i trafikken, ikke minst der det er høye busker og hekker langs skoleveiene.

– Barn er lave og synes ikke like godt bak høye busker og hekker. Når de leker kan de fort glemme seg og løpe ut i veien uten å se seg for.

Kan bli en dødsfelle

Vestfold og Telemark fylkeskommune skriver i en pressemelding at de håper alle hageeiere sjekker høyden og bredden på hekken og klipper den hvis den hindrer god sikt for barna, og alle andre som ferdes i trafikken.

– Er hekken høy kan de minste barna ha problemer med å se bilene over hekker og busker på skoleveien, og bilistene kan ha vanskeligheter med å se de små skolebarna. Derfor er det viktig at vi gjør alt vi kan for å bidra til fri sikt – for både barn og bilister, sier leder av hovedutvalget for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Arve Høiberg (A).

For de minste barna er det i tillegg et problem at de ofte har liten trafikkforståelse og fort kan oppføre seg uforutsigbart i trafikken. Men også for de litt større, som gjerne sykler til skolen, er det av avgjørende betydning å ha god sikt. Undersøkelser Statens vegvesen har gjort, viser at «manglende sikt» er en avgjørende faktor i nesten hver tredje dødsulykke på sykkel.

LES OGSÅ: Fikk uventet jobbtilbud i Larvik: – I bunn og grunn er jeg en sjauer

50 cm hekk i veikryss

Målet med hekkedugnaden er å få hageeiere i hele fylket med på å ta en vurdering av hekker, busker og trær. Særlig i veikryss bør ikke vegetasjonen være høyere enn 50 cm. Da ser de minste barna over hekken, og de blir sett av andre trafikanter.

Det er i tillegg viktig at hekken ikke blir for bred, slik at store og små fotgjengere tvinges ut i veibanen.

– Vi oppfordrer hageeiere til å finne fram hekksaksa og kjøre en hekketrimming for sikkerheten, vi vil ikke at det oppstår farlige situasjoner på skoleveiene våre. Vi håper alle hageeiere er sitt ansvar bevisst og klipper ned det som hindrer fri sikt, sier Henriette Auensen, rådgiver for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hvis kommunen oppdager forvokste hekker og busker, kan kommunen gjøre flere tiltak.

– I første omgang tar vi kontakt med grunneierne og forsøker å få de til å klippe eller fjerne busker og hekker selv, slik at gater og fortau blir trygge for gående og syklende, forteller Trankjær.

Hvis dette ikke er mulig, kan kommunen kreve at hekken eller busken klippes til eiendomsgrensen.

– Hvis grunneier nekter å gjøre noe med trafikkfarlige hekker og busker, kan kommunen i ytterste konsekvens selv gjøre dette på grunneiers regning.

LES OGSÅ: Snekret Syden i Byskogen: – Det er klart det har vært litt interesse for å komme på besøk

FAKTA:

  • 50 cm er litt over kneet når du står ved siden av hekken. Så vet du sånn cirka hvor høy den bør være.
  • Er hekken høy (over 2 meter), bør du klippe i etapper. Ikke mer enn 80–90 cm av gangen.
  • Hekker og busker kan godt klippes flere ganger i løpet av en sommer, og august er en fin måned for å klippe.
  • Har busken eller hekken tykke greiner, bør du bruke håndsag–så unngår du å flise opp greinene.
  • Hekker kan være fint–men trygge skoleveier der barna ser og blir sett – er enda bedre!