Atombombene over Hiroshima og Nagasaki i 1945 endret verden. Det er imidlertid ikke riktig at de har «æren» for 2. verdenskrigs slutt. Den tidligere FrP-politikeren Haagen T. Nyberg gjentar i Ø.P. 9/8 en gammel myte om at atombombene gjorde slutt på andre verdenskrig og sparte millioner av menneskeliv. Dette er feil.

Historikere og forskere har for lengst dokumentert at de ansvarlige for atombombinga i Japan, nemlig president Truman og krigsminister Henry Stimson, «hvitvaska» handlingene og fremstilte dette som «den gode bomba» for å overdøve datidens kritikere. Imidlertid beviser amerikanske og japanske historiske arkiver at Japan ville overgitt seg uten atombombene, blant annet pga. at Sovjetunionen også gikk inn i krigen mot landet. Flere japanske regjeringsmedlemmer hadde allerede tatt til orde for overgivelse. Forsker ved Folkerettsinstituttet Kjølv Egeland skriver i en artikkel i Forsvarets Forum at ingenting tyder på at beslutningen om bruk ble nøye overveid. Atombombene ble bygd under forutsetning av at de skulle bli brukt. Enorme ressurser var satt inn til å forske på og utvikle atombombene. Det eneste som ble diskutert var hvor bombene skulle slippes. Påstandene om at mange millioner liv ville gå tapt ved en fortsatt konvensjonell krig er mildt sagt sterkt overdrevet. Amerikanernes egne estimater viser langt lavere tall.

Flere av USAs øverste militære ledere, sju av åtte femstjerners generaler i hæren og marinen i 1945, mente at bruk av atomvåpen hadde vært militært unødvendig og moralsk forkastelig. Trumans stabssjef, admiral William Leahy, mente bruken av «dette barbariske våpenet» hadde vært «uten materiell betydning for krigen mot Japan. Japanerne var allerede beseira og klare til å overgi seg». Noen få uker før Hiroshima uttrykte general Eisenhower at han var imot bruk av atomvåpen av to grunner: «For det første var japanerne klare til å overgi seg, og det var ikke nødvendig å slå dem med den fæle greia. For det andre hatet jeg å se landet vårt bli det første til å bruke et slikt våpen».

Etter å ha sett virkningene av atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble «atombombas far» Robert Oppenheimer en overbevist motstander av videre bruk av atomvåpen. Han engasjerte seg i internasjonal virksomhet for nedrustning og internasjonal kontroll av alle atomvåpen.

Myten som ble skapt for 76 år siden må begraves. Vi trenger ikke akseptere eventyrfortellinger om at atomvåpen var eller er nødvendig. De skaper ikke sikkerhet, men utsetter oss for stor risiko. Bruk av atomvåpen kan i teorien utslette hele verden.

Derfor har Senterpartiet vedtatt at Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen og jobbe for at flere land skal gjøre det samme.