Gå til sidens hovedinnhold

En nærpolitireform, uten et nært politi?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lene Westergaard-Halle trekker i Østlands-Posten fram et pent bilde av høyreregjeringas gjennomføring av politireformen. Hun peker på at kriminaliteten har endret seg og at derfor må politiet også endre seg. Det er ikke vanskelig å være enig i dette. Det var opplagt mange gode grunner til hvorfor Arbeiderpartiet inngikk et bredt forlik for å få gjennomført en reform i politiet.

Problemet er likevel at regjeringen ikke gjennomfører reformen slik den ble vedtatt iStortinget. Det er vesentlige mangler i oppfølgingen av forliket. Reformen har ikke styrket den lokale beredskapen. Det er heller ikke dokumentasjon på at den har ført til flere politipatruljer. Og det mangler penger til å kunne drive politidistriktenes daglige virke.

Krav til responstid, færre politidistrikter og tjenestesteder, nytt IKT-system og nytt beredskapssenter er sentrale elementer i politireformen. Målet skal være et styrket og mer nærværende politi og bedre beredskap.

De siste årene har det kommet tilbakemeldinger fra hele landet, også fra politidistriktet tilhørende Larvik om at folk ikke kommer gjennom til operasjonssentralene eller på nødnumre, og politiet melder om at de i enkelte områder ikke kan garantere at de klarer å rykke ut innenfor responstiden.

Arbeiderpartiet er bekymret for politiets operative evne og har i tiden med hele sju justisministere fra høyreregjeringa, fremmet en rekke forslag og stadig styrket våre justisbudsjetter for å nå intensjonen i politireformen. Vi opplever at politiets brede samfunnsansvar står under sterkt press, og tilliten til politiet står i fare for å svekkes.

Nylig la regjeringen fram en etterlengtet politimelding. Arbeiderpartiet vil gå nøye inn i meldingen, men umiddelbart er det lett å bli bekymret over at verken justisministeren eller statsministeren innser at ressursene i politiet er skeivt fordelt og nærpolitiet er reelt svekket. Det ser ut til at regjeringen rett og slett ikke forstår virkeligheten der ute, verken for folk som opplever at politiet ikke kommer når de trenger dem eller for ansatte i politiet som jobber under svært krevende forhold. At Westergaard-Halle lar seg imponere over sin egen regjeringer selvfølgelig forståelig, likevel vil det være til de beste for folk og samfunnssikkerheten om også Høyre sine lokale representanter tar seg bryet med å lytte til innbyggere og fagfolk før de blindt sender ut rosemalte presseskriv vedrørende egen fortreffelighet.

Kommentarer til denne saken