Arbeiderpartiets stortingsgruppe ønsker å bevilge mere penger til planlegging av dobbeltspor langs hele Vestfoldbanen. Og Truls Vasvik og Rune Høiseth er i lykkerus.

Aps stortingsgruppe sier bl.a. at de ønsker « ... å avsette tilstrekkelige midler til planlegging av strekningen Stokke – Larvik og ny stasjon i Larvik». Og der er vi ved sakens kjerne.

Stasjon i Kongegata er nemlig helt avgjørende for Larvik, sier Truls Vasvik. Og Rune Høiseth følger opp med å si at da kan endelig næringslivet igjen utvikles i sentrum, og at det er helt uaktuelt å se på andre alternativer til stasjonsplassering.

Hvordan i all verden kan de argumentere på denne måten? Hva vet de som flertallet (tør jeg påstå) av kommunens innbyggere ikke vet?

Hvis dette luftslottet noen gang blir realisert, vil ei flerfoldige meter brei og dyp byggegrop beslaglegge sentrum i flere år. Og mengder av bygninger og boliger for mange mennesker rives. Flere av bygningene har dessuten historisk verdi, og de er en del av Larviks identitet.

«Næringslivet utvikles i sentrum» ...? Jeg tror det blir en umenneskelig oppgave å få dette sentrum opp å gå igjen. I tilfelle vil det ta mange år.

Vi er forskjellige vi mennesker, og klokskap og fornuft er ikke likt fordelt. Det er en kjensgjerning. Jeg tør påstå at det samme gjelder for lokalpolitikere. Noen er så avgjort både klokere og mere klarsynte enn andre. Men de er folkevalgte, så vi er prisgitt dem som til enhver tid sitter i kommunestyret og ulike utvalg. Og kommunen skal driftes, og penger skal bevilges. Skoler, barnehager, sykehjem, byggesaker og mange andre områder skal til enhver tid tas vare på. Ikke alltid en enkel oppgave, og særlig ikke når pengesekken er slunken.

Likevel, det gjøres ofte, om ikke alltid en god jobb.

Men så er spørsmålene mine: Er det logisk at lokalpolitikere, tilfeldig valgt for en periode eller to, skal ha så stor makt at de faktisk kan avgjøre en sak som har potensial til å ødelegge et bysentrum? For en jernbanestasjon? Er det sånn et demokrati skal fungere? Disse politikerne kan i realiteten sitte i fire år og være med på å ødelegge et sentrum for all framtid. Jeg etterlyser litt ydmykhet.

I åras løp har vi sett utallige eksempler på fatale avgjørelser tatt av politikere både lokalt og nasjonalt. Har det gått prestisje i dette siden det er helt uaktuelt å se på andre løsninger?

Og har det falt noen inn å undersøke hva kommunens innbyggere faktisk mener?

Jeg tenker at de må ha gode nerver, de som med åpent sinn virkelig går inn for å legge et bysentrum i ruiner.