Flere barn har det siste året blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. En ny rapport fra Riksadvokaten viser en drastisk økning i rapporterte tilfeller av vold i nære relasjoner der barn er involvert.

I løpet av de fire første månedene i år har det vært en økning på 113,4 prosent, sammenlignet med de samme månedene året før. Tallene er rapportert inn av Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud til Riksadvokaten.

Dette er dessverre både en forventet og varslet økning. Redd Barna har vært sterkt bekymret for at mange barn har vært utrygge hjemme under pandemien, og at de har vært dårligere fulgt opp av både barnehage, skole og andre tjenester. Vi frykter liknende tall fra alle landets politidistrikt.

Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep. Myndighetene har ifølge FNs barnekonvensjon en plikt til å gjøre alt de kan for å stoppe vold mot barn, og sikre at barn som lever i utrygghet oppdages og får hjelp. Nå er det viktig at barna som er tilbake i skoler og barnehager møtes av trygge og observante voksne. Voksne som har kunnskap om vold og overgrep, og som vet hva de skal gjøre når de er bekymret. Voksne som tør å ta praten med barna.

Våre undersøkelser viser at mange lærere er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn, og ikke føler de får fått god nok opplæring om dette. Det er tilfeldig om skoler og barnehager tar opp dette temaet, og det varierer fra kommune til kommune. Dette er vi sterkt bekymret for. Det kan ikke være opp til tilfeldigheter og flaks om barn møter voksne med kunnskap om vold og overgrep.

Redd Barna krever derfor et ambisiøst, nasjonalt kompetanseløft om vold og overgrep for ansatte i alle landets skoler og barnehager. Dette er nødvendig både for å forebygge og stoppe vold og overgrep mot barn, og for å gi tidlig hjelp til dem som er utsatt.

Uansett hvem som vinner valget den 13. september, vil Redd Barna holde den nye regjeringen ansvarlig. Å stoppe vold mot barn krever politisk vilje, handling og ressurser. Etter over et år med en pandemi som har rammet de sårbare hardest, er dette viktigere enn noen gang.