Noen hevder man ikke vil se eller merke noe til dette anlegget fra land.

Så vidt jeg har forstått vil dette ligge 10 km fra land. Men om det er lenger, må følgende tas med i betraktningen:

Står du på bakken (0 meter over havnivå) med øyehøyde h = 1,70 m vil horisonten være 4,7 km unna. Står du i et tårn på 100 m (over havnivå) vil horisonten være 36 km unna.

Et 100 meter høyt tårn vil sees så langt som 41 km sett fra bakkenivå før det forsvinner i horisonten.

Og et tårn på 250 meter vil da være godt synlig fra land. Og spesielt om natten med røde blinkende lys.

Det blir et heftig diskotek.

Et annet poeng som har med avstand fra land å gjøre er hvor langt den lavfrekvente infralyden (skadelig for dyr og mennesker, -spesielt hjertepasienter) vindturbinene avgir kan høres. Dette har man målt i Finland:

Svaret er at den lavfrekvente infralyden bærer hele 60 km. Så da bør det merkes fra land.

Politikere og beslutningstakere bør gjøres oppmerksomme på disse enkle fysiske fakta.

Kanskje spesielt Fylkestinget bør gjøre oppmerksom på dette?