Enige om kontrakt - Stavernfestivalen sikret plass i 2020

Ble enige bare timer etter at rettsaken var over.