Enorme tap i havneinntektene: Utsetter oppgraderingen av fiskerkaien

Sandefjord kommune forventet et tap på 12 millioner kroner etter at ferjetrafikken stoppet helt opp da koronapandemien inntraff. Nå blir inntektsfallet enda høyere.