Gå til sidens hovedinnhold

Er det mulig å unngå eiendomsskatt i Larvik?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommuneøkonomien er helsvart og politikerne i Larvik må gjøre tøffe prioriteringer. Er det i det hele tatt mulig å unngå den utskjelte eiendomsskatten?

Partiene som styrer Larvik har stått sammen i store saker, men det er også tydelige forskjeller som kommer til å gjøre jobben med budsjettet vanskelig. Det er nemlig liten tvil om at det er hindringer mellom partiene som gjør at det kan bli vanskelig å finne løsninger som alle kan leve med. Kan Høyre gå tilbake på prinsippet om at eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer skjevt og forskjellig? Senterpartiet skriver i sitt program at det må være opp til kommunene om de ønsker å ha eiendomsskatt, den samme formuleringen bruker Arbeiderpartiet i programmet sitt. De tre partiene som styrer kommunen, har skrevet i samarbeidsavtalen: «Nei til eiendomsskatt i inneværende valgperiode.» Hvis det likevel skal innføres, ligger nøkkelen hos Høyre som må gå tilbake på en partiets viktige punkter i samarbeidsavtalen og valget.

Det er selvsagt ikke sånn at eiendomsskatt alene redder økonomien i Larvik, men jeg skjønner at det er fristende for en politiker å ta dette verktøyet ut av budsjettkassa når kommunekassa er slunken. Kjeft fra velgerne blir det uansett, men ikke mer enn man får hvis alternativet er å gjøre store strukturendringer ved å kutte i tilbudet i for eksempel helse eller skole. Eiendomsskatt gir penger i en slunken kommunekasse, men hvis det skal skje i Larvik, må løfter bli brutt og trolig vil vi oppleve at partigrupper ikke står sammen.

Foreløpig viker ikke Høyre en tomme. Partiets gruppeleder, Birgitte Gulla Løken, sa rett ut i formannskapet denne uka at partiet sier nei. Det må hun nesten si. Larvik Høyre gikk til valg på å garantere at det ikke blir innført eiendomsskatt i Larvik. I partiprogrammet for 2019–2023 står det: «Høyre er garantisten for at eiendomsskatt ikke innføres i Larvik kommune. Eiendomsskatt vil svekke mulighetene for økonomisk vekst og nyetablering. Tilliten til at Larvik ikke innfører eiendomsskatt, er viktig både for å bevare eksisterende virksomheter, og for å trekke til seg nye etableringer.» Likevel har Høyres frontfigur og ordfører i Larvik tidligere åpnet døra for å utrede muligheten, men står han alene i partiet om dette?

Nå skal eiendomsskatt veies opp mot et stadig økende behov for ressurser til helse- og omsorgstjenestene, en kraftig økning i antall hjelpetrengende eldre, en høyere andel uføretrygdede og lavinntektsfamilier i Larvik enn landsgjennomsnittet og et økende antall yngre med behov for tjenester. Rektorene roper advarsler om at Larvikskolen blør. I rapporten fra kommunedirektøren, som ble lagt fram for politikerne, står det svart på hvitt: «Strategidokument for 2022–2025 vil bli fremmet med til dels drastiske og betydelige forslag om nedskjæringer, samt redusert nivå og kvalitet på mange tjenester. Samtidig vil ikke dette være nok til å sikre et forsvarlig eller lovlig budsjettforslag og kommunedirektøren blir tvunget til å fremme et konkret forslag om eiendomsskatt allerede fra 2022.» I formannskapet onsdag så vi at dette gjorde inntrykk på de folkevalgte som har en stor jobb foran seg.

Gjelda er en hodepine som koster kommunen mye penger hvert år. I Larvik er den såkalte «kjernegjelden» på 53.646 kroner per innbygger. I Sandefjord er for eksempel den samme gjelda 8.050 per innbygger. Larvik kommune betaler om lag 147 millioner kroner i renter og avdrag på kjernegjelda i året, tilsvarende tall for Sandefjord er ca. 30 millioner kroner, viser tall fra administrasjonen i Larvik kommune. (Kjernegjeld er den delen av gjelda som ikke er gebyrfinansiert, som VAR – vann, avløp og renovasjon og der renter og avdrag finansieres fra driftsbudsjettet.) Så skal man selvsagt understreke at en grunn til at Larvik har en høy gjeld, er investeringer som blant annet er gjort i skolebygg, noe som har vært helt nødvendig.

Et interessant spørsmål mener jeg er: kan Høyre gå med på å innføre eiendomsskatt hvis den ekstra inntekten brukes til å betale ned gjeld? Med mindre gjeld, vil Larvik få større spillerom, men problemet er at det knapt finnes et tilfelle i Norge der en kommune har innført skatten for så å ta den bort igjen.

I fjor ble et forslag om å utrede eiendomsskatt stanset, men sånn som situasjonen er nå vil det være uforsvarlig å ikke utrede muligheten. Ingen ønsker økt skattlegging, politikere ønsker ikke å bryte løfter, men en utredning er helt nødvendig for å vite hva man skal diskutere. Partiene som styrer Larvik har aldri lovet velgerne sine at man ikke skal utrede eiendomsskatt og skal man få en skikkelig debatt rundt dette, bør man få fakta på bordet.

LES OGSÅ:

Helsvart for kommuneøkonomien: – Ser ikke noe lys i enden av tunnelen

Kommentarer til denne saken