Tre sykepleiere og en ergoterapeut står til rådighet for det om du trenger råd, informasjon eller veiledning dersom du har utfordringer knyttet til egen helse.

–  Vårt fokus er hjelp til selvhjelp, egenmestring og forebygging. Vi er opptatte av hvordan vi kan bidra til selvstendighet, trygghet og aktivitet ved å understøtte innbyggernes ressurser, sier Cecilie Lyngra Seierstad og opplyser også om ulike lavterskeltilbud og aktiviteter som den enkelte kan møte opp på når de har lyst.

LES OGSÅ: Med hjelp fra disse skal hjemmetjenesten få tid til det viktige: – Få kommuner har så mange gode løsninger 

Offisielt åpnet

Mandag klokka 10.00 fikk hun selv ansvaret for å åpne kommunens nye helsetilbud. I 2. etasje på Larvik sykehus er det åpent hele dagen, og om du velger å ringe er det folk i andre enden som kan svare på det meste.

– Alle spørsmål som handler om helse- og omsorg. Hvor du kan søke tjenester, tilbud du trenger her og nå, spørsmål om velferdsteknologi, trygghetsalarm, GPS, dør- og vindussensorer og andre hjelpemidler, sier de ansatte på Helsehjelpen.

– De fleste ønsker å være selvstendige og klare seg mest mulig selv, og håpet er at Helsehjelpen kan bidra til at befolkningen i større grad klarer å håndtere sine egne helseutfordringer og bli selvstendige i egne liv, sier prosjektleder Cecilie Lyngra Seierstad.

Teknologiske løsninger

Helsehjelpen har også ansvar for alle trygghetsalarmene og andre velferdsteknologiske løsninger som innbyggerne har – både utplassering, opplæring, drift, vedlikehold og hente de inn når behovet ikke lenger er til stede.

LES OGSÅ: Nå får kronisk syke Frode hjelp hver dag via et nettbrett: – En trygghet både for meg og familien min 

– I tillegg tilbyr vi medisinsk avstandsoppfølging for kronisk syke pasienter der pasienten får et utvidet oppfølgingstilbud med den hensikt å øke egenmestring, sykdomsinnsikt og selvstendighet. Oppfølgingen skjer i tett samarbeid med fastlegen, sier Lyngra Seierstad.

Mye erfaring og kunnskap

Rundt 5.000 innbyggere i Larvik mottar tjenester fra Larvik kommune. I tillegg er det mange som har spørsmål som servicekontoret så langt har prøvd å svare på.

– På Helsehjelpen er det ansatte som har mye erfaring og kunnskap om helsetjenestene, og vi tror at det fører til at innbyggerne får bedre hjelp og riktigere veiledning. Her hos oss finnes det mye kompetan, avslutter Cecilie Lyngra Seierstad og minner om at mennesker som trenger hjelp eller ønsker svar på spørsmål kan ringe 33171717, eller henvende seg på e-post helsehjelpen@larvik.kommune.no.