Gå til sidens hovedinnhold

«Er det virkelig ønskelig at ferie og skjærgårdsliv skal kombineres med kort avstand til vin og brennevin?»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikere har ansvar. Ord og handling har konsekvenser. Det blir vi minnet på hver eneste dag. Politikere skal lytte til folks meninger, men de har også rett til å tenke selv – og vise vei.

Her er et konkret eksempel: Bør det åpnes polutsalg i Nelunghavn/Helgeroa og i Svarstad? Noen mener det. Tenker de på å motvirke handelslekkasje til Larvik – og ser seg blind på dét – så er svaret antakelig ja. Men opprettelse av nye polutsalg handler om ganske mye mer enn næringsinteresser.

At Vinmonopolet eksisterer er både et uttrykk for folkets vilje og støtte. I tillegg har monopolet legitimitet fra EU-domstolen. Måten vi organiserer salg av alkohol er forenlig med EU-retten så lenge det er begrunnet i hensynet til folkehelse og er egnet og nødvendig for å ivareta dette. Vinmonopolet har en dokumentert effekt på forbruket av alkohol.

Det er ingen grunn til å tvile på dette. Vinmonopolets egen samfunnsstrategi mot 2022 sier det slik: Vi skal i økende grad være en ansvarlig og ikke minst aktiv alkoholpolitisk samfunnsaktør.

En ansvarlig politiker må også legge hensynet til folkehelsa på vekta. Det kan ikke være for mange polutsalg. Hele systemet er basert på at det skal begrense tilgjengeligheten til alkohol. Steder som Nevlunghavn og Helgeroa er populære feriedestinasjon med hytter, campingplasser og gjestehavner. Hit kommer mange familier og andre besøkende i sommerukene.

56 % mener det drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er til stede. Det viser en undersøkelse Opinion gjennomførte i 2018

Vi vet at barn merker endringer i voksnes oppførsel lenge før de voksne selv oppfatter seg som fulle. De merker det når mamma eller pappa blir overstadig glad, mer ironisk eller tuller mer. Dette er inkonsekvent atferd og kan være skummelt for barna. Barn ønsker seg voksne som er edru, trygge og forutsigbare og gode ferieopplevelser, vi voksne bør legge til rette for det.

Er det virkelig ønskelig at ferie og skjærgårdsliv skal kombineres med kort avstand til vin og brennevin?

Alkohol er ikke en hvilken som helst vare. Forbruket er fortsatt lavere i Norge enn i land vi sammenligner oss med, men vi snakker om varer som minst én av ti har et åpenbart skadelig forbruk av. Liv og leveår går tapt. Det handler om sykdom, ulykker, skader, vold. 60 prosent av voldskriminaliteten skjer i alkoholrus.

Alkoholens rolle er erkjent. Derfor er det ett av FNs bærekraftsmål å redusere forbruket. Dagens regjering kan anklages for å ikke ta dette på alvor. I budsjettet for 2021 er avgiftene satt ned. Protestene har vært høylytte.

Når lokale politikere har mulighet til å ta stilling i en sak som gjelder tilgjengelighet, bør de også ta innover seg at de skal ta stilling til økt forbruk og økte skader. Liv og helse bør etter vår mening veie tyngst.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.