Østlands-Posten ønsker å komme i kontakt med deg som er arbeidsledig eller permittert, eller at du har mulighet til å svare på vår lille undersøkelse om hvordan hverdagen har blitt.

Du velger selv om du vil være anonym, men vi blir glad hvis vi også får lov til å snakke med noen av de som bidrar – som kan gi et godt bilde av hvordan det er å være korona-permittert.