Gå til sidens hovedinnhold

Er politikere døve?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet hadde 10. april et arbeidsmøte om hvilke av FNs bærekraftmål vi skal prioriter ved revisjon av Kommuneplanens Samfunnsdel. Møtet ble ikke streamet, og vi hadde med oss to elever fra THVS. Før møtet sendte Larvik mdg dette innspillet til deltagerne:

«Hvilke utfordringer står vi overfor?

•menneskeskapte klimaendringer

•akselererende materielt forbruk som overbelaster naturen

•økende ulikheter og lavere tillit mellom oss

•økende press mot velferdsstaten tidligere generasjoner har bygget opp

•omstilling til et grønt næringsliv med trygge arbeidsplasser og sunn økonomi

Globalt, nasjonalt og lokalt vil dette på sikt være mye viktigere enn hvem som vant 2.verdenskrig eller hvem som vinner det økonomiske kappløpet mellom stormaktene.

Hvordan møter vi disse utfordringene?

Lokalt i Larvik er Kommuneplanens samfunnsdel det verktøyet vi bruker for å møte utfordringene, på kort og lang sikt.

Følgende hovedmål ble vedtatt av kommunestyret (etter forslag fra mdg):

«Bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk utvikling på kort og lang sikt, mer detaljert i samsvar med FNs bærekraftmål. Dette innebærer en vesentlig endring av holdninger og tiltak i Larvik kommune for bedring av miljø og klima lokalt og globalt.»

Vi kommuniserer og formulerer jo våre tanker med ord, men tenker i bilder ordene gir oss. Derfor brukes og oppfattes ordene forskjellig av forskjellige mennesker og grupper av mennesker.

Rådmannen forsto ikke helt hva teksten betyr, ba om en forklaring og foreslo en omformulering, som i verste fall endrer målet til det motsatte.

Følgende mindre endringer i Rådmannens forslag foreslås, slik at betydningen av kommunestyrets tidligere vedtak blir tydeligere men ikke endres:

Bærekraftig miljømessig, sosial og økonomisk utvikling på kort og lang sikt, mer detaljert i samsvar med FNs bærekraftmål.

En vesentlig endring av holdninger, livsstil og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet med grønnere verdier, bærekraftig verdiskaping og bedring av miljø og klima, nå og i framtida, både lokalt og globalt.

For å oppnå tilstrekkelig forståelse for og tilslutning til hovedmålet, må vi mer detaljert gjennomføre et Rettferdig Grønt Skifte (jfr. Green New Deal i USA).

Hvem planlegger vi for?

Kommuneplanen skal legge grunnlaget for et godt liv for alle som kommer etter oss, hvorav de aller, aller fleste ikke har stemmerett i dag.

Hva mener de som ikke har stemmerett enda, men som er gamle nok til å ha en bevisst holdning til utviklingen nå og i fremtiden?

Vi har gjennom et drøyt halvår vært vitne til at svært mange ungdommer verden over og her i Larvik har streiket og demonstrert for klima og miljø, og for å få oss foreldre og besteforeldre til å ta utfordringene ovenfor på alvor. De fleste partienes ungdomsorganisasjoner arbeider også meget aktivt for det samme.

Rådmannen har oppsummert larvikungdommens innspill slik, i prioriter rekkefølge:

13 Stoppe klimaendringene

14 Liv under vann

1 Utrydde fattigdom

3 God helse

4 God utdanning


Andre mål som kommer høyt opp:

12 Ansvarlig forbruk og produksjon

2 Utrydde sult

7 Ren energi for alle

11 Bærekraftige byer og samfunn

17 Samarbeid for å nå målene


Dette samsvarer ganske godt med utfordringene i kulepunktene øverst i dette notatet.

Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å prioritere delmålene?

Vi kan ta utgangspunkt i den rekkefølgen bærekraftsmålene er prioriter ovenfor, og deretter velge hvilke delmål som er aktuelle lokalt i Larvik, slik også Rådmannen har gjort.»

De to ungdommene deltok i hver sin diskusjonsgruppe, en blå og en rødgrønn. Til slutt skulle de to gruppene bli enige om en felles prioritering. Da ble «Stoppe klimaendringene» satt lang ned på lista, fordi «de blå» mente det var lite vi kunne gjøre med det lokalt her i Larvik. «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» kom derimot langt opp på lista. Anstendig arbeide er selvfølgelig viktig! – men det er ikke avhengig av økonomisk vekst. Økonomisk vekst har hittil betydd økt materielt forbruk, som også har ført til økte miljøødeleggelser og klimagassutslipp.

Ungdommene var tydeligvis lite fornøyd med sluttresultatet.

Derfor heier jeg på ungdommene, og er svært skuffet over at «gamlingene» har lite gehør for ungdommens engasjement.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.