Har vi så mye vann i Norge at vi ikke ser den «nye olje» for eksport av noe så «simpelt» som vann? Ja! Altså ikke vann på flaske som i dag.

Men i bulk på skip, på tog og andre transportløsninger. (Bulk er en type varer, gjerne råvarer, som fraktes eller lagres løse. De er altså ikke pakket inn i noen emballasje eller i konteinere, men lastes rett inn i et skips lasterom. Eksempler er olje, malm, korn og kull) og nå altså vann kanskje Norges fremtidige «olje». Pris på vann stiger, etter hvert som grunnvannet minker omkring på kloden. Som igjen øker prisingen på vann. Vann er en varig vare i Norge og kommer gratis til oss oven ifra. Egentlig er det vel merkelig at ikke vann som eksportvare har kommet i gang allerede? Vann er jo problem i mange land i dag, kanskje årsak for konflikter og kriger nå, i morgen og i all fremtid. Hvis ikke mangel på vann finner sin løsning

Må vi finne en ny Jens Evensen for å få dette til? Noen som føler seg kallet? Hvor er miljøorganisasjonene? Hvor er rederne og selgerne som kan tilby vann,rent , friskt, for god helse. Noen av landene som kan være kunder er India, Midt -Østen, Afrika og andre.

Hvorfor er ikke vann i bulk kommet på Norges eksportliste alt nå i 2022 som en erstatning for forurensende olje og gass. Det er ganske merkelig at ikke vann er høyere på den offentlige agenda i dag, men det nevnes ikke med et ord i vannlandet Norge.