Forrige mandag startet rettssaken der han er tiltalt for en rekke alvorlige forhold.

Tiltalen omfatter grov voldtekt av barn under 14 år i form av samleie, ett tiltalepunkt for incest, to tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år, to tilfeller av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn samt et tilfelle av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

Larviksmannen erkjente straffskyld på alle tiltalepunktene, unntatt ett, som gjelder overgrep mot et annet barn.

Hilde Aas Valle var rettens administrator når saken gikk i Vestfold tingrett denne uka. Aktor var statsadvokat Trine Erdal, og mannens forsvarer var Jonny Sveen. Christofer Arnø var bistandsadvokat for de fornærmede.

Saken gikk for lukkede dører, men med pressen til stede.

Aktor Erdal startet rettens siste dag onsdag med å vise til de rettspsykiatriske vurderingene gjort i forkant av saken.

De sakkyndige har vurdert mannen som innen normal både psykisk og intellektuelt, og har gitt ham diagnosen pedofil.

LES OGSÅ: Larviksmann skal ha voldtatt barnet sitt flere ganger og tatt bilder av overgrepene

– Trengte nærhet

Overgrepene begynte da barnet var i fem-seksårsalderen.

– Det begynte som en lek, sa han.

Mannen forklarte grunnen til overgrepene med at han trengte nærhet, og at han var svært ensom og deprimert da dette skjedde.

På spørsmål om hva han følte nå, sa han til de sakkyndige at han følte skam.

Videre fortalte tiltalte til de sakkyndige at han ikke forsto hvorfor barnet ikke sa nei hvis det ikke ville være med på de seksuelle handlingene.

– Det var et uttrykk for meg hvor glad jeg var i NN, fortalte han til psykiateren, men klarte ikke sette ord på hvorfor han begikk de seksuelle overgrepene.

Fremsto som usikker

Om anger sier han at han vil rette opp det han kan.

– Det føles som et hus som har brent ned. Jeg vil gi alt, og har allerede gitt fra meg alt jeg har av verdi, sa tiltalte i retten.

– Det fremgår av rapporten at du har gitt bort det du eier og har. Hvorfor har du det? spurte mannens advokat, Jonny Sveen.

– Det er skyldfølelse og et ønske om at de skal ha det så bra som mulig, svarte tiltalte, og sa at han nå eier bare det han står og går i.

Dommer Hilde Aas Valle spurte om oppreisningen. Tiltalte nekter straffskyld for å ha begått overgrep mot to barn, som nevnt i tiltalen.

Dommeren spurte deretter om han ville ta initiativ til å få behandling for diagnosen pedofili.

– Jeg tar imot behandling hvis dere mener jeg trenger det, sa tiltalte, men var litt forvirret med tanke på om han burde ta tak i dette og be om hjelp selv.

– Jeg klarer ikke å se det i speilet som dere ser. Men når dere sier det, så følger jeg det opp, sa han.

Det ble for øvrig påpekt av aktor og av de sakkyndige i sin rapport at behandling av pedofili har usikre resultater, og at det er vanskelig å behandle.

Krevde ni års fengsel

Påtalemyndigheten ved Trine Erdal kom så med aktoratets påstand til straff.

– Dette har skjedd over en periode på flere år, og det er skjerpende at barnet er under ti år, sa Erdal.

Hun viste til en høyesterettsavgjørelse i en lignende sak, der straffen ble seks år. Erdal viste til at straffenivåene er skjerpet siden den gang, og mente at det tilsa en straff på ni år.

Noe fratrekk i straffen skal tiltalte ha for å ha tilstått det aller meste. Det gjør det også lettere for fornærmede i slike saker.

– Men tilståelsen er ikke uforbeholden, for barnet sier det er flere overgrep enn det faren sier, sa hun.


Frykter senvirkningene

Bistandsadvokat Christofer Arnø viste til alle problemene barn som har opplevd dette kan få senere i livet.

Han viste også til at mannen sa til barnet at det ikke måtte si noe, for da kom faren i fengsel.

– Slik jeg opplever ham, sier han jo at han tar på seg skyld, men i sin forklaring sier han at han var i en så vanskelig situasjon at dette ikke var til å unngå. Han sier også at barnet ikke sa nei. Han legger dermed skylden over på andre, så tilståelsen er litt hul, sa Arnø blant annet.

Arnø viste til de grove beskrivelsene av overgrepene som barnet har kommet med og understreket at det er stor risiko for traumer og skadevirkninger senere i livet.

Arnø var enig i straffeutmålingen fra påtalemyndigheten, og kom med påstand om 400.000 kroner i oppreisning for det ene barnet og 40.000 for det andre barnet.

Var helt isolert

Forsvarer Jonny Sveen ville si noe på vegne av sin klient.

– Det er en stor belastning for ham. Ikke at jeg tror retten har så stor sympati for det, for det er svært stigmatisert og skambelagt å begå seksuelle overgrep mot barn. Men jeg skal forsvare ham likevel, sa Sveen.

Før han kom til straffeutmålingen, ville han si hva han tenkte om hvordan dette kunne skje.

– For meg fremstår det som fullstendig ensomhet. Han har ingen venner. Han er helt alene, sa Sveen, og viste til hvordan mannen låste seg inne og gjemte seg.

Sveen fortalte at mannen hadde et helt unikt bånd med fornærmede.

– Noe som ble et uanstendig bånd. Han har selv vært utsatt for slikt, og det kan gjøre terskelen lavere. Det har jeg sett opp igjennom, sa den erfarne forsvarsadvokaten.

– Det er en vond arv. Sett i lys av alt dette til sammen, er ikke dette noe han ellers ville gjort. Det var omstendighetene som gjorde det. Og alkoholen, sa Sveen.

– Ingen lyver

Deretter pekte han på det strenge beviskravet i straffesaker.

– Spørsmålet her er omfanget, for det er ikke tvil om at dette har skjedd, sa Sveen.

– Jeg vil ikke si at noen av dem lyver. Det handler om en oppfatning av det som har skjedd, sa Sveen.

Klienten hans har innrømt å ha forgrepet seg på barnet fem ganger.

– Så det er ikke tvil om at det har vært seksuell omgang, sa Sveen, som også mente at overgrepene ikke kunne anses som grove i lovens forstand, slik som antydet i tiltalen.

– Men at han er skyldig, det er det ikke tvil om. Men det er ett punkt han skal frifinnes for, sa Sveen, med tanke på det andre barnet.

– Hvorfor skulle han nekte for dette når han har tilstått det andre? Jeg tror han snakker sant når han sier at ingenting har skjedd der, sa han.

Jonny Sveen la ned påstand om lavere straff enn statsadvokaten, fordi hun viste til en dom der offeret hadde blitt truet. Han viste også til at mannen tilsto før barna ble avhørt.

– Jeg tenker mellom 7,5 til 8 år, sa Sveen.

Erstatningen mot det ene barnet støttet han. Erstatningen til det andre barnet ville han skulle oppheves. Sveen påpekte også at klienten hans kom til å få behandling for pedofilidiagnosen.

LES OGSÅ: Voldsom utforkjøring på Elveveien: – Bilen gikk kast i kast 300 meter bortover grøfta