Ståle Ringsby har rett: koronapandemien har dessverre gitt mange studenter en vanskeligere hverdag.

I et innlegg i Østlands-Posten 23. april forteller Ståle Ringsby, som er student ved Høgskolen I innlandet, om hvordan studentlivet ble snudd på hodet da pandemien rammet Norge.

Han forteller at omleggingen fra en normal studiesituasjon med gode faglige resultater, er snudd til undervisning på skjerm og hjemmeeksamen som har fungert dårlig for ham.

Vi har stor forståelse for at mange studenter opplever situasjonen som krevende, og beklager sterkt at tiltakene for å begrense smittespredning har gått ut over motivasjon, inspirasjon og de mulighetene studenter hadde sett for seg. Mange studenter kjenner seg helt sikkert igjen i beskrivelsen som gis i det ærlige innlegget til Ståle.

Pandemien har dessverre gjort det umulig å tilby studenter en normal studiehverdag hvor de kunne møte til engasjerende forelesninger på studiestedet, delta i kollokviegrupper med medstudenter og være del av et yrende liv i høgskolens lokaler. Det er ingen tvil om at situasjonen har vært – og er – vanskelig for studenter over hele landet.

Vi ønsker å vise vår støtte til og rose Ståle Ringsby for at han deler tanker og opplevelser som student i en krevende tid. Han snakker som nevnt på vegne av veldig mange studenter, og vi lover å ta med oss utfordringene som adresseres videre i samtaler med våre overordnede i Kunnskapsdepartementet. Det blir vår jobb sammen å finne løsninger for studenter som har falt fra i studiene, eller må ta opp igjen fag når pandemien er over.

Vårt største ønske og håp er at vi snart igjen kan tilby studentene våre den studiehverdagen de både trenger og fortjener.