Årsmøtet i Larvik og omegns Turistforening besluttet i år å utnevne Ellen C. Næss til æresmedlem i LOT. Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan utnevnes til æresmedlem i LOT. Denne æresbevisningen henger svært høyt.

Ellen C. Næss ble valgt inn som nestleder i LOTs styre i 2004. Dette vervet hadde hun til hun ble valgt som styreleder i 2007. Hun satt som styreleder fram til årsmøtet i 2013.

Helt fra starten i 2004 har hun vært medlem av aktivitetskomiteen og da hun sluttet som styreleder ble hun leder av denne komiteen. Hun har vært det og aktivitetskomiteens representant i styret fram til årsmøtet i 2019. Det er særlig for turer og aktiviteter på alle nivå Ellen C. Næss har hatt et brennende engasjement.

Hun er et ekte ja-menneske, som alltid stiller opp når det er behov for det. Hun er en beskjeden person som aldri fremhever seg selv eller sin egen innsats. Dugnadsånden er noe hun verner godt om og er et meget godt forbilde selv i så måte.

LOTs styre setter stor pris på det arbeidet hun så langt har lagt ned til glede og nytte for foreningen og alle våre medlemmer. Nå fratrer hun rollen som leder av aktivitetskomiteen, men styret er svært glade for at hun fortsetter som medlem i komiteen og får nytte av hennes svært gode kunnskap og kontakter med tanke på turer og aktiviteter.

Ellen C. Næss var ikke til stede på årsmøtet og fikk i forrige uke overrakt beviset som æresmedlem av avtroppende styreleder Ola Leinæs; en kniv og en vandringsstav og i tillegg gratis medlemskap i LOT resten av livet!