Alt var enklere før. I tidligere tider var det nok å bygge opp et Forsvar som skulle stå imot en invasjon. Det var vår primære trussel i mange år. Faren for en tradisjonell invasjon er betydelig lavere nå enn tidligere.

Spekteret av mulige trusler som Forsvaret må forberede seg på å stå imot er betydelig bredere i dag, noe som stiller større krav til allsidighet i kompetanse og materiell enn før.

I dag møter vi hybride operasjoner hvor det er uklart hvilke land, organisasjoner eller interessegrupper som står bak. Målene for de hybride operasjonene kan være uklare, men det kan være politiske eller økonomiske interesser, eller det kan være press for å få omgjort lovlige, demokratiske vedtak.

GPS-jammingen Russland bedriver i nordområdene er et eksempel på en hybrid operasjon. GPS-jamming er pr. definisjon elektronisk krigføring, og en uakseptabel virksomhet som rammer både Forsvaret og vårt sivile samfunn.

I 15–20 år hørte vi om fredsdividenden. Budsjettkuttene Forsvaret opplevde fra siste halvdel av 90-tallet til 2014 ble brukt til gode formål for samfunnet for øvrig. I dag betaler vi prisen for fredsdividenden. Vi ser at Forsvaret ble for hardt rammet. Lagre med drivstoff, ammunisjon og deler ble tømt. Utstyr ble gammelt og nedslitt. Forsvarets avdelinger ble for små.

Jobb nummer en etter regjeringsskiftet ble med andre ord å få det vi hadde til å virke.

Samtidig har det foregått fornyelser og nødvendige investeringer. I løpet av de siste sju årene har Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet blitt styrket betydelig, og den nasjonale forsvarsevnen har blitt langt mer robust.

Men det er fortsatt en lang vei å gå til å reetablere et tilfredsstillende Forsvar som skal kunne virke tidløst. For målet med investeringene som gjøres må være å reetablere et Forsvar som tas vare på og vedlikeholdes uavhengig av trusselbildet rundt oss. Å legge ned en kapasitet er gjort med et vedtak i denne salen. Å reetablere kapasiteten tar mange år.

Denne regjeringen står bak innkjøp av nødvendig materiell som P-8 Poseidon maritime patruljefly, nytt luftvern til Hæren og sensorer for luftromsovervåking. Regjeringen har også gjenopprettet Garnisonen i Porsanger, styrket grensevakten og gjenopprettet Finnmark Landforsvar. Det er med andre ord gjort veldig mye bra!

Men mye gjenstår. Nye stridsvogner, helikoptre og langtrekkende luftvern står høyt på ønskelisten. Så håper jeg de ansvarlige har lært av feilene som ble gjort ved innkjøp av NH-90 helikoptrene. Og jeg håper det blir sett til lærdommen fra innkjøpet av det nye feltartilleriet. Det et godt å se innkjøp som leverer til rett tid, til avtalt pris og med avtalt kvalitet.

Helikoptrene og stridsvognene som skal kjøpes inn må være hyllevare. Det som fungerer andre steder fungerer også i Norge.

Vi er mange som er utålmodige på å få reetablert et Forsvar som i størrelse og kapasitet er tidløst.