Reiselivet er i stor endring, både som følge av koronapandemien, digitaliseringen og det grønne skiftet. De nye trendene er reisemål med mening, bærekraftige destinasjoner og sosiale fellesskap. Larvik har alle forutsetninger for å ta en ledene posisjon og Høyre vil at vi griper mulighetene som ligger i de nye, grønne reiselivstrendene!

Reiselivet er Larviks neststørste næring og har store ringvirkninger for lokalt næringsliv. I tillegg til helårige arbeidsplasser fører reiselivet også til en rekke sommerjobber for ungdom. Aktørene innen reiselivet er viktige jobbskapere i kommunen, og deres innsats er med på å gi grunnlag for bosetting, barnehager, nærbutikker, skoler og andre tjenester og tilbud. Inntektene fra turismen er også avgjørende for at lokale næringsdrivende kan sponse frivilligheten i sitt nærmiljø. Likevel kappes flere partier i Larvik om å si «nei, nei og atter nei» til turisme og besøk.

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen i Universal Futurist har uttalt at «reiselivet vil redde verden». I dag vil de reisende bruke ferien til å aktivt bidra til en bedre verden. Hun bruker snorklere for å eksemplifisere trenden. For mens det tidligere handlet om at snorklere knakk av en korall for å ta med som et minne hjem, handler dagens reiseliv om at snorklerne vil beskytte og mate korallene. I Larvik er det nærliggende å tenke på strandrydding og fjerning av stillehavsøsters som mulige aktiviteter.

Reise med passasjerfly er den mest miljøskadelige transportformen som fins. Derfor er det viktig å bidra til at flere velger en kortreist ferie. I langstrakte Larvik, med sine mange særegne lokalmiljøer, to byer og spennende historie, ligger forholdene svært godt til rette for dette.

Så er det ingen tvil om at besøk på enkelte populære utfartssteder fører med seg slitasje på naturen. Det må tas på største alvor. Høyre foreslo derfor for to år siden en egen kommunedelplan for naturmangfold. Planen er under utarbeidelse og vil bli et nyttig verktøy i forbindelse med fremtidig arealplanlegging. En naturmangfoldplan skal tydeliggjøre hvor det er dokumentert sårbar natur og arter som må skjermes, men også gjøre det enklere å utvikle andre, egnede og langt mindre sårbare områder.

Reiselivet er en viktig bransje i kommunen vår, og en betydelig bidragsyter til robuste nærmiljøer. Høyre har stor tro på Larvik. Vi vil spille på lag med næringa i det grønne skiftet fremfor å si «nei, nei og atter nei»!