Gå til sidens hovedinnhold

Et haltende kulturelt økosystem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er du rasende, forundret eller kanskje bare spørrende til hva fylkesrådmannens forslag om å legge ned 90 studieplasser innenfor musikk, dans og drama i fylket vårt innebærer? Og har du mulighet til å påvirke den politiske debatten eller beslutningen om dette dramatiske forslaget?

Et velfungerende kulturliv er avhengig av at mange ulike aktører tar et ansvar for opplæringen innenfor ulike kunstfag. I perioden 0 – 19 år er kulturskoler, videregående skoler, barnehager, grunnskoler, kor, korps, danseskoler og annet frivillig kulturliv sentrale og samarbeidende aktører i å gi barn og unge en solid ballast innenfor kunstfagene. I alderen 16 - 19 år er videregående skolene gjennom sine tilbud Musikk, Dans og Drama (MDD) og Kunst, Arkitektur og Design (KAD) svært viktig da de har en fordypning i disse fagene som de andre aktørene ikke kan konkurrere med. Alle disse aktørene virker sammen, og virker samtidig. Om man tar vekk en av delene, vil det kulturelle økosystemet lide. Med andre ord: Spiller du i korps, synger i kor, er engasjert i teater eller dans, så har dette forslaget betydning for deg. Er du forelder eller elev på en av fylkets kulturskoler, så har dette forslaget også betydning for deg.

Regjeringen publiserte strategidokumentet «Skaperglede, engasjement og uforskertrang» i august 2019. Der peker man på grunnskolens rolle i å forberede elevene til videregående opplæring. Kulturskolen er en lovfestet del av opplæringsløpet, og en av kulturskolens viktige oppgaver er å kvalifisere elevene for det som venter når de starter på MDD eller KAD. Således står videregående opplæring i et gjensidig avhengighetsforhold til grunnskolen og kulturskolen.

Kulturskolene sørger gjennom god undervisning, basert på lokale læreplaner, for at elever fra kulturskolen som vil fortsette sin kunstfaglige utdannelse i videregående skole får en solid kompetanse i de ulike kunstfagene. Dette i trygg forvisning om god faglig ivaretagelse ved MDD og KAD der eleven kan se en fremtid, enten i høyere kunstfaglig utdanning eller som kompetente, viktige byggesteiner og ressurser i lokalt og regionalt kulturliv, som profesjonell eller amatør.

Kultur og regional identitet er også avhengige av gode kunstnere til sine formidlingsordninger gjennom Den kulturelle skolesekken og Arbeidslivets kulturseilas. Dersom færre kompetente elever utdannes fra videregående skole vil høyere kunstfaglig utdanning lide og dermed også et profesjonelt kulturliv.

Opplæringen innenfor den videregående skolen handler således ikke bare om utdanning men også om kulturpolitikk. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for begge deler. Der opplæring og folkehelse sår ved å styrke elevene i deres kunstfaglige utdanning høster kultur og regional identitet de samme dyktige elevene i kommunalt og regionalt kulturliv.

Alt henger sammen i et kulturelt økosystem og må ses i sammenheng. Slutter man å så får man mindre avling. Dersom vi kutter i tilbudene i videregående opplæring får dette følger for hele kulturlivet.

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark mener at et vedtak i tråd med fylksrådmannens forslag vil sette det mangfoldige og rike kulturliv i Vestfold Telemark mange år tilbake. MDD er sammen med kulturskolene en del av det kulturelle limet: I Larvik, i Sandefjord og hele fylket vårt. Vi deler de samme lærerne og MDD er et viktig utdanningsmål for mange av elevene på kulturskolene i regionen. Dersom man gjennomfører en så dramatisk endring som det som er foreslått, bryter man den sammenhengende utdanningslinjen fra barnehage til høyere kunstfaglig utdanning innenfor kunstområdet.

Vi ønsker alle sammen et velfungerende lokalt, regionalt og nasjonal kulturliv, og vi er alle sammen både om og i et velfungerende kulturelt og utdanningsmessig økosystem. Kutter man i en så viktig del som videregående opplæring, så vil alle lide. Og det kan vi ikke forestille oss at du som ansvarlig politiker, kulturutøver, frivillig, publikum, artist m.m. ønsker?

Kommentarer til denne saken