Høyres Henning Wold minner oss om at det er et halvt år igjen til valget. Han prøver å skremme velgerne til å gjenvelge høyrepartiene gjennom å advare mot at SV, SP og Rødt er kritiske til EØS-avtalen. Som om det var noe nytt.

Wolds problem er ikke SV eller andre partier som vil ha en ny kurs for Norge. Problemet er at velgerne har mista trua på regjeringspartnerne hans; FrP faller på alle målinger, og Venstre og KrF klarer ikke å komme over sperregrensa. Poll of polls, som beregner gjennomsnittet av alle enkeltmålinger i Norge, slår fast at det har vært rødgrønt flertall på (gjennomsnittet av) samtlige månedsmålinger de tre siste årene. På de aller fleste utgjør AP, SP og SV alene flertall. Høyres uro er forståelig. Det går mot regjeringsskifte i september.

Hva så med Wolds skremmeskudd om EØS? Vil ei ny regjering av rødgrønne partier føre Norge ut i ulykken? Vil vi ikke lenger få handle med EU? Vil tusenvis av arbeidsplasser forsvinne, og Norge miste vårt «ankerfeste til Europa», som utenriksminister Eriksen omtaler EØS-avtalen som?

Det er bare tøv og skremselspropaganda. For det første gjenstår jo å se hvilke partier som kommer til å danne regjering og hva som vil stå i regjeringsplattformen. For det andre er kravet foran dette valget ikke å melde Norge sporenstreks ut av EØS, men å få en utredning av hva alternativene til EØS-avtalen kan være. Trygt og godt, i beste norske tradisjon: En utredning. Vi ser at EU faktisk inngår vanlige tosidige handelsavtaler med det ene landet etter det andre; Canada, Japan, Storbritannia. Ingen av dem inneholder de udemokratiske elementene EØS er så full av: Et eget overvåkingsorgan (ESA) og en egen domstol (EFTA-domstolen) som nidkjært passer på at Norge ikke oppfører oss sjølstendig eller tar nasjonale hensyn. Elementer som gjør at vi EØS-kritikere mener EØS gjør oss til husmenn i eget land. Men hva er for øvrig bra og hva er dårlig ved disse avtalene? Det regner jeg med at alle vil være interessert i å få greie på. Det er først når den kunnskapen er på plass, at spørsmålet om å bruke EØS-avtalens bestemmelse om ett års oppsigelse kan bli aktuell. Det året skal eventuelt brukes til å forhandle fram en ny handelsavtale med EU. Et EU som opplagt vil være interessert i både fisken, gassen, mineralene og metallene våre, for ikke å snakke om at Norge er et land med sterk kjøpekraft. Et vennligsinnet EU (for de er jo våre venner?) vil nok være åpne for å handle med Norge også uten EØS. De kjenner sine egeninteresser i Brussel, og penger og handel er noe de forstår.

SV mener EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk, med sin ensidige vekt på markeds- og konkurranselogikk. Vi vil jobbe for å erstatte EØS-avtalen med en balansert, tosidig handelsavtale som gir den reelle makta over lovgivning i Norge tilbake til Stortinget. Vi innser at det er et stykke fram dit. I denne omgang støtter vi Fellesforbundets krav om en utredning av alternativer til EØS. Kunnskap og fakta. Ødelegger som kjent enhver debatt basert på fordommer og frykt.