2022 er frivillighetens år. La det bli ditt nyttårsforsett å melde deg som frivillig eller bidra for barn og unge på annen måte, du også! Her er ti konkrete tips til hvordan du kan gjøre det.

Det viktigste for barns trivsel og utvikling er at barna er omkranset av trygghet, kjærlighet og god omsorg, både hjemme, i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaen. Dette er en rettighet alle barn har – at de skal være trygge og beskyttet. Samtidig har barn rett på lek og fritid, og som voksen er det mye du kan gjøre for å bidra til å gi barn en god hverdag.

Du har kanskje tenkt tanken mange ganger - at du ønsker å gjøre noe for barn og unge, men ikke helt kommet i gang? La dette bli ditt nyttårsforsett for 2022! Her er ti tips til deg som ønsker å bidra frivillig til barn og ungdommers hverdag:

Meld deg som FAU- eller SU-representant, eller klassekontakt. Ved å engasjere deg i barnas og ungdommenes barnehage og skolegang bidrar du inn i hverdagen deres og blir trolig bedre kjent med andre foresatte.

Meld deg som trener eller lagleder på idrettslaget. Mange klubber sliter med trenerrekruttering. Er du forelder, er dette en meningsfull måte å bidra både for dine egne barns og klassekameratenes fritid, og du trenger slett ikke være en superatlet selv for å bidra. Klubbledelsen lokalt vil kunne fortelle deg hva du trenger for å starte (for eksempel politiattest, trenerkurs og lignende)

Undersøk i din kommune om kommunen eller organisasjoner/foreninger lokalt organiserer aktiviteter du som frivillig kan delta på

Arranger dugnad på skolen, i barnehagen, i idrettsklubben eller på lekeplassen i borettslaget – og still som en hovedregel alltid opp på slike initiativ når de kommer. Ved å bidra til dette, bidrar du positivt til barna og ungdommenes hverdag og fellesskap

Hvis du har mulighet; kjøp lodd eller kakebokser når barn og unge selger til inntekt for turngrupper, fotballcuper og skoleturer. Slik bidrar du positivt til deres fritid eller skolegang

Meld deg inn i en organisasjon som jobber for barns rettigheter og oppvekstvilkår

Bidra frivillig i en organisasjon som jobber for barns rettigheter og oppvekstvilkår

Engasjer deg i lokalpolitikken. Engasjer deg for å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn i din kommune, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn eller økonomisk situasjon barna lever i

Gi et bidrag til en hjelpeorganisasjon som jobber for barn på flukt eller barn i krig

Bry deg om hvordan barn og ungdommer har det. Mange barn og unge har det vanskelig, og noen utsettes dessverre for vold og overgrep. Ikke se bort dersom du mistenker at et barn ikke har det bra, men bry deg. Du kan bety forskjellen i dette barnets liv.

Godt nytt år!