Gå til sidens hovedinnhold

Et spørsmål til Truls Vasvik

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regner med at du har travle dager inn mot valget. Som kommende medlem av vår nasjonalforsamling må det både være inspirerende og spennende å drive valgkamp. Din plassering på valglisten uttrykker en anerkjennelse fra dine partifeller for det arbeid du har utført for Ap både lokalt i Larvik kommune og i fylkessammenheng.

Når du trer inn i Stortinget vil denne kunnskap og erfaring være et verdifullt utgangspunkt for det arbeid du blir satt til å utforme,- nasjonale føringer som i siste instans vil kunne nå den enkelte av oss.

Som selvstendig stat er Norge en ung nasjon. Folkets kårne som trolig har vært blant våre beste,- slik som det også var under samlingen på Eidsvoll -, har gjennom årene ledet vårt folk gjennom de drøye hundre år siden unionsoppløsningen med Sverige.

Noen av disse stortingsmenn har hatt en større innflytelse enn andre, har vært i besittelse av visjoner båret fram av ulike ideologiske utgangspunkt og hatt evne til å finne løsninger som har gagnet folk og land. Gjenreisningen av landet etter krigen og økningen i tempoet av industrialisering fra bondesamfunnet har skapt nye behov og problemstillinger.

Frihet, likhet, brorskap, rettferdighet og solidaritet er ord som gir mening brukt i rett sammenheng.

I mitt bilde har jeg inntrykk av at arbeiderpartiet fra sin fødsel har ønsket å løfte fram de som har levd under vanskelige kår;- økonomisk, sosialt og med helseutfordringer og samtidig ikke vært i stand til å artikulere dette.

Vårt samfunn har gjennomgått voldsomme forandringer siden Ap så dagens lys på slutten av 1800-tallet,- oljerikdommen har skapt en levestandard generasjoner før oss ikke kunne ha forestilt seg. Men også denne har sine baksider.

Mitt spørsmål til en kommende stortingsrepresentant blir derfor: finnes det fortsatt noe av ryggmargsrefleksen hos dagens Ap politikere der en gjør alvor av å løfte fram de som ingen stemme har?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.