Gå til sidens hovedinnhold

Et sterkt næringsliv med økonomi til å tåle nedgangstider

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av lærdommene vi bør sitte igjen med etter unntaksåret 2020, er at vi må ha et næringsliv som tåler nedgangstider. Økte skatter og avgifter er ikke løsningen, slik enkelte partier har tradisjon for å kreve. Også næringslivet kan overbeskattes.

Det viktigste vi kan gjøre for landet vårt, velferdstilbudet og hver enkelt av oss, er å få næringslivet i gang igjen. Det må være enkelt å starte og drive en bedrift. Det er gjennom private initiativ vi skaper arbeidsplasser og velferd. Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen.

Alfa tre AS i Larvik er et godt eksempel på hvordan en privat bedrift skaper velferd. I 2018 hadde bedriften 35 ansatte som hadde en verdiskapning som bidro med skatt nok til ett kommunalt krisesenter + fire hjertetransplantasjoner + fem lærere + sju årsverk i politiet (kile: DNB Ringvirkninger).

Det kan oppfattes som et paradoks, men vi kommer ikke unna at det er oljemilliardene som gjør det mulig å ta vare på utsatt næringsliv og arbeidsplasser. På sikt må vi få flere bein å stå på. Vi må skape flere jobber, i flere bransjer, over hele landet. Veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

Ulike bransjer gir ulik verdiskapning. Hotell- og restaurantbransjen gir i snitt en halv million i verdiskapning pr. arbeidsplass. Fiskenæringen gir 3,2 millioner i verdiskapning, mens oljeindustrien gir 8,7 millioner i verdiskapning pr. arbeidsplass. Dette er tallene som gir oss velferdstilbud i verdensklasse. Dette er tallene som gir oss sykehus, skoler og kulturtilbud.

Vi må bli mindre avhengige av oljen. Derfor må vi legge til rette for at næringslivet kan skape grønne arbeidsplasser og en mer bærekraftig fremtid.

Gjennom Utdanningsløftet 2020 arbeider regjeringen for at flere kommer i arbeid. I dag er det for stort sprik mellom kompetansen næringslivet trenger og kompetansen som er i arbeidslivet. Det er blant annet for få som velger yrkesfag på skolen. Vi antar at det mangler 90.000 fagarbeidere om 15 år.

En annen utfordring er å gi voksne mennesker omskolering slik at vi fortsetter å ha den kompetansen næringslivet trenger. Samfunnet må inkludere flere, dersom vi skal klare å produsere nok verdier til å ta vare på velferdssamfunnet vårt.

De røde partiene som vil legge ned oljenæringen (SV, MDG og Rødt), fiskeoppdrett (SV og MDG), Forsvarsindustrien (SV og Rødt) og mineralnæringen (SV og MDG) bør avkreves svar på hvordan de skal ta vare på det høye velferdstilbudet vi har i Norge.

Vi i Høyre arbeider hver dag for at Norge skal være mulighetslandet. Et land hvor alle har mulighet for å lykkes, uansett bakgrunn. Det skal være dine evner og innsats som avgjør hva du kan oppnå, ikke hvilken familie du er født inn i eller hvor du vokser opp.

Kommentarer til denne saken