Gå til sidens hovedinnhold

Et svar til ØPs sjefredaktør og kommentaren «holdninger vi bør ta på alvor»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ØP for 28 april hadde sjefsredaktør Eirik Haugen en artikkel under kommentar, som ikke helt kan stå der alene uten å bli kommentert.

Sjefredaktøren hadde fått et anonymt brev i postkassen som han ble noe bestyrtet over innholdet. Innholdet har øyensynlig berørt han. Jeg har ingen kjennskap til det mottatte brev og kan ikke i detaljer forsvare elle avkrefte innholdet, men de grunner som har bestyret sjefredaktøren kan jeg si noe om.

Først vil jeg si at dersom sjefredaktøren i sine unge dager har deltatt i menighetsliv og berømmet det som et godt sted, noe som var hyggelig lesning. Men hvis forkynnelsen og bibellesning i denne menighet ikke har dratt opp et skille mellom hva som Bibelen lærer om synd, nåde og rettferdighet da er jeg redd for at det er for lettsindig kristendom som har blitt praktisert.

De kristnes ene og store rettesnor er Bibelen. Denne gir oss kunnskap om hvordan vi skal leve. Det er faktisk ting som vi bør legge av oss hvis vi vil møte Herren Jesus, fordi det er denne Bokens ord som skal dømme oss på den ytterste dag, når dette livet er over. Jesus sier mens han gikk her på jorden: «Jeg dømmer ingen, men det ord jeg har talt skal dømme dere på den ytterste dag.» Har man ikke dette for øye, er jeg redd for at mange kan bli forferdet og ikke komme til den Himmel som er beredt for de mennesker som har tatt imot Frelsen eller Omvendelsen og troen på Jesus som verdens Frelser,

Vi kan ikke leve som vi vil og gjøre som vi vil, og enda tro at Guds kjærlighet skal dekke alt. Guds kjærlighet dekker over all synd som en har vendt bort fra, heter det i den kristne terminologien.

Derfor, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og tilgir oss og renser oss så vi blir nye skapninger i Kristus Jesus. Det nevnes abort (vi kaller det barnedrap), homofili og mange andre handlinger som gir et skille fra den kjærlige Gud som vi har. Gud har skapt oss til mann og kvinne. Hva jeg egentlig mener er underordnet.

Den som velger å ikke ta imot denne Frelse, kommer til et helt annet sted som heter fortapelsen eller Helvete. Det er ikke noe pent sted. Det har vi hørt om til alle tider. De handlinger og synder som her er nevnt i artikkelen, er slike som kvalifiserer til en avslutning på det mørke stedet som er beredt djevelen og hans engler. Dette er ikke mine ord, men Bibelens sanne og klare ord som kristendommen er grunnlagt på.

Det nevnte brev bør derfor oppfattes som en advarsel til alle mennesker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.