Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst politidistrikt har nå tilbakelagt sitt førte hele driftsår. Dette er et unikt gratis hjelpetilbud for den som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet.

Støttesenteret bistår med støtte og råd, både i forkant, underveis og ved en eventuell rettsprosess. Det er nå etablert Støttesenter i alle landets 12 politidistrikt.

Erfaringene så langt er at hjelpetilbudet styrker den utsatte til å «stå i det», i en svært vanskelig situasjon. Formålet med tilbudet er at den enkelte skal komme ut av det uten at det skal få store psykososiale konsekvenser, både for den som er utsatt, men også for familie og venner som kan bli berørt.

De tre rådgiverne ved Støttesenteret i Sør-Øst politidistrikt gir råd i en tidlig fase, loser vei til annet hjelpeapparat og kan støtte ved inngivelse av anmeldelse og være til stede både før og etter rettsprosessen. Ved dette hjelpetilbudet ønsker politiet at flere skal anmelde, at politiet skal skape tillit og trygge den enkelte som har vært utsatt for ulik type kriminalitet som har krenket en. Så langt i 2019 er det registrert 201 brukere av senteret. Av disse er det 110 aktive brukere. Det er 41 brukere som Støttesenteret begynte å jobbe med 2018 som fortsatt er registrert som aktive brukere. Det må oppfattes som en bekreftelse på behovet for dette tilbudet.

Støttesenterets rådgivere har taushetsplikt og kan kontaktes for en uformell samtale. Sammen kan man kartlegge, vurdere og ikke minst trygge den enkelte. I løpet av støttesenterets virke har vi flere eksempler på hva støtten betyr og hvorfor politiets hjelpetilbud er unikt. De positive tilbakemeldingene fra brukerne og våre samarbeidspartnere, viser et stort behov for hjelpetilbudet og bekrefter nødvendigheten av styrket innsats på dette området. Ven psykososial støtte forebygger vi store lidelser og forhindrer at flere faller utenfor samfunnet.

Støttesenteret gir også råd og veiledning ved søknad om voldsoffererstatning. Mer om Støttesenteret for kriminalitetsutsatte på www.politiet.no.