Det opplyser Larvik kommune og UDI i en pressemelding. Det er SANA som skal drive mottaket, og avtalen gjelder fra 17. oktober.

– Som vertskommune skal vi blant annet gi helsetjenester, barnehagetilbud, skoletilbud og tilbud om voksenopplæring. Vi har god dialog med både UDI og SANA, skriver kommunedirektør Gro Herheim i Larvik i meldingen.

LES OGSÅ: Natten da verdens brutalitet kom til Kjose

Vil samarbeide med befolkningen

Herheim sier det også blir et omfattende samarbeid med politiet, brannvesenet og biblioteket lokalt. Hun vil også ha med lokalbefolkningen for å lage et godt tilbud.

– Vi oppfordrer lag og foreninger til å ta kontakt med asylmottaket for å avtale hvordan de kan samarbeide for å gi beboerne meningsfylte aktiviteter, skriver Herheim.

I tillegg skal det opprettes et forum hvor representanter fra mottaket, kommunen og naboer møtes for å snakke om ting som dukker opp, og for å løse eventuelle problemer, blir det opplyst i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Da bombene begynte å falle, flyktet de – nå ser de for seg en framtid i Larvik

Flere bosatt

Til nå har det kommet nesten 26.000 mennesker fra Ukraina til Norge. 123 er bosatt i Larvik. Tallet på hvor mange asylsøkere som kommer fra Ukraina til Norge i 2022, er justert opp fra 32.000 til 37.000.

Mottaket ved Holms er et asylmottak på nivå 2 som betyr at det skal bo forskjellig antall flyktninger der, avhengig av hvor mange som kommer til Norge.