Etter 13 år er utbyggerne endelig klare til å bygge hus her – men nå har kommunen snudd

På Lesten nær Kjerringvik har det ikke vært dyrket mark på 23 år. Men jordvern er likevel politikernes hovedargument for å si nei til boligbygging nå.