Sommeren 2017 kjøpte eiendomsutviklere den flotta tomta for seks millioner kroner. Selgerne var barna til Erling Tenvik, som gikk bort noen måneder tidligere. Han og kona Birgit var forkjemperne for det som har blitt kalt for Tenvik-stien, en sti for allmennheten på Mesterfjellet.

Da kommunen ikke hadde pengene i 2011, finansierte Erling Tenvik like godt stien selv.

Eiendomsutviklerne i Brunlanes Eiendom ønsket å rive boligen, og bygge en firemannsbolig på tomta med en av Larviks flotteste utsikter. Her får du fri sikt både til vest og til øst, og rett mot sør og havet.

I flere runder fikk de nye planene imidlertid nei både av kommunens administrasjon og av politikerne i Planutvalget, blant annet etter at et stort antall naboene hadde engasjert seg med høylytte protester.

Oppussing i gang

I 2020 kom de siste avslaget, og nå i mars, over tre år senere, ble eiendommen solgt videre for sju millioner kroner.

Det er altså en million kroner mer enn de ga for over fem år siden, men utgiftene til prosjekteringen av noe som ikke ble av, har nok kostet mer enn det.

I disse dager pågår en renovering på eiendommen, men den er trolig mer i tråd med det naboene ønsket seg. En container utenfor vitner om at mye av det som befant seg på innsiden, må vike for noe nytt.

Kjøperne av eiendommen er Sebastian Stenhagen og Ragnhild Bråna. Stenhagen eier og driver Sentrum Tannklinikk i Sigurds gate, der også kona jobber som tannlege.

Utover at de nå er eiere av eiendommen, ønsker ikke Stenhagen å uttale seg noe mer om kjøpet.

Selve tomta er på drøye 1,4 mål, og har et friareal som «nabo» i forkant av den flotte utsikten.

Får tilbake Gårdsbakken

Totalt ble det overdratt eller solgt 214 eiendommer i Larvik kommune i mars. Det var 13 færre enn i februar, og 37 færre enn i samme måned i 2022.

Den klart dyreste eiendommen var den allerede omtalte næringseiendommen i Danebuåsen der flere eiendomsutviklere betalte 30 millioner kroner for 91 mål.

Deretter fulgte altså eiendommen i Mesterfjellveien 36.

I mars ble også to områder på Farriseidet overdratt til Larvik kommune. En større eiendom på sju mål i Gårdsbakken og en mindre nede ved Farriselva. Den første strekker seg fra den østre rundkjøringen og veien opp til Bergeløkka-kryssa ved Trudvang.

– Arealene er overført kostnadsfritt til Larvik kommune i forbindelse med opprydding etter etablering av E18. Dette er fast prosedyre ved slike utbygginger, og arealene er fordelt i overensstemmelse med bl.a. Statens vegvesen og fylkeskommunen, forklarer Christian Trankjær, Avdelingsleder vei og trafikk i Larvik kommune.

Kommunen overtar nå ansvaret som grunneier, noe som inkluderer forvaltning, drift og vedlikehold.

– Det er, så vidt jeg vet, ikke planlagt noen endringer i forhold til dagens situasjon, fastslår Trankjær.

Fikk du med deg disse boligsakene?

Les også

Kjøpte for 4,2 millioner i fjor – nå er leiligheten solgt for over det dobbelte

Les også

Klar melding til alle med boliglån: – Skummel sovepute

Eiendomsoverdragelser i Larvik i mars

■ Ramnskollen 31 (Gnr 4122, bnr. 90) er overdratt for kr 550.000 fra Harald Anvik til Eli Nerdrum og Knut Gundersen (27.02.2023)

■ Andel av Sebergveien 20 (Gnr 4091, bnr. 2, fnr. 39) er overdratt fra Eirik Gjøstein Jansen til Maren Maal og Simen Jansen Munthe (27.02.2023)

■ Andel av Sebergveien 20 (Gnr 4091, bnr. 2, fnr. 39) er overdratt for kr 1.075.000 fra Simen Jansen Munthe til Maren Maal (27.02.2023)

■ Andel av Jernbanegata 6 (Gnr 3020, bnr. 1031) er overdratt fra Paul Henrik Jensen til Marina L Allgayer Jensen (27.02.2023)

■ Hegdalringen 28 (Gnr 1019, bnr. 79, seksjon 19) er solgt for kr 1.350.000 fra Hegdalringen 28 As til Fredrik Barth-Nilsen (27.02.2023)

■ Hegdalringen 28 (Gnr 1019, bnr. 79, seksjon 15) er solgt for kr 1.000.000 fra Hegdalringen 28 As til Marius R Withbro-Svendsen (27.02.2023)

■ Hegdalringen 28 (Gnr 1019, bnr. 79, seksjon 11) er solgt for kr 1.350.000 fra Hegdalringen 28 As til Stavern Elektro As (27.02.2023)

■ Hegdalringen 28 (Gnr 1019, bnr. 79, seksjon 3) er solgt for kr 2.600.000 fra Hegdalringen 28 As til Leimeget As (27.02.2023)

Salget omfatter også Hegdalringen 28 (Gnr 1019, bnr. 79, seksjon 4)

■ Andel av Kongegata 24 A (Gnr 3020, bnr. 1214) er overdratt fra Erik Skjøldt til Kristin Kraby Skjøldt (28.02.2023)

■ Andel av Sverres gate 37 (Gnr 3020, bnr. 2165) er overdratt fra Erik Skjøldt til Kristin Kraby Skjøldt (28.02.2023)

■ Hedrum Ravei 169 (Gnr 2045, bnr. 7) er overdratt for kr 3.000.000 fra Aleksander Bjønnes og Rikke Olsen til Kenneth Larsen Gates (28.02.2023)

■ Valbysteinveien 25 (Gnr 1026, bnr. 217, seksjon 3) er solgt for kr 3.120.000 fra Morten Seemann til Elizabeth Skau (01.03.2023)

■ Kronprinsens gate 41 (Gnr 5001, bnr. 1043, seksjon 12) er solgt for kr 5.000.000 fra Karin Ramsdalen til Leif Erik Andreassen og Line Engen Andreassen (01.03.2023)

■ Hogstet 1 (Gnr 2094, bnr. 13) er solgt for kr 3.300.000 fra Marit Gran til Benedicte B Stolpestad og Martin Økstad Ribe (01.03.2023)

■ Nansetgata 177 (Gnr 2008, bnr. 82) er solgt for kr 4.025.000 fra Asle Vedal til Stian Naper (01.03.2023)

■ Gamleveien 6 (Gnr 1044, bnr. 24) er solgt for kr 3.650.000 fra Mannhart Invest As til Øyvind Tobias Kaarstad (01.03.2023)

■ Ramnskollen 68 (Gnr 4122, bnr. 4, fnr. 3) er overdratt fra Arnt Christian Skar til Mette Vitali-Rosati, Terje Skar, Tom Skar og Tore Skar (01.03.2023)

■ Nordbykammen 12 (Gnr 2008, bnr. 181) er solgt for kr 3.250.000 fra Anders Reitan til Ali Mahmoud Kassem og Emilia Labacz (02.03.2023)

■ Orreveien 9 (Gnr 3020, bnr. 1545) er solgt for kr 4.350.000 fra Jørgen Løvaas og Marianne Arnesen til Carl Christoffer Bruenech (02.03.2023)

■ Tjøllingveien 619 (Gnr 1045, bnr. 33) er solgt for kr 3.300.000 fra Kristin Rivrud til Karoline Dahl og Linus Wiksten Pettersen (02.03.2023)

■ Andel av Gnr 1003, bnr. 118, seksjon 1 er overdratt fra Erik Johan Ludvig Mustad til Ragnhild D Brødreskift (02.03.2023)

■ Andel av Hølen verft 34 B (Gnr 1003, bnr. 98, seksjon 2) er overdratt fra Erik Johan Ludvig Mustad til Ragnhild D Brødreskift (02.03.2023)

■ Andel av Leiv Eirikssons vei 45 (Gnr 2010, bnr. 75) er overdratt for kr 2.250.000 fra Monica Solstad til Geir Ingvald Nesset (02.03.2023)

■ Andel av Skaret 5 A (Gnr 3020, bnr. 1782) er overdratt fra Siri Eikeland til Jostein Werner Eikeland (02.03.2023)

■ Brunlaløkka 58 (Gnr 4044, bnr. 742, seksjon 17) er solgt for kr 3.200.000 fra Monica Habbestad Ingri og Simen Oxholm til Karl Henrik E I Gustavsen (02.03.2023)

■ Andel av Fuglestien 10 (Gnr 3020, bnr. 257) er overdratt fra Hans Petter Helstad til Gerd Laila Helstad (02.03.2023)

■ Kleiverhagen 10 (Gnr 4064, bnr. 45) er solgt for kr 4.150.000 fra Ragnhild Marie Gulvik og Terje Jensås til Henrikke Adrienn J Jakucs og Kristoffer Erbo R Jensen (02.03.2023)

■ Glassverktunet 19 A (Gnr 3020, bnr. 2680, seksjon 25) er solgt for kr 3.675.000 fra Thomas Andresen til Anne Grete G Svendsen og Roy Svendsen (03.03.2023)

■ Liverødveien 324 (Gnr 2070, bnr. 50) er solgt for kr 3.300.000 fra Tom Reidar Utne til Dag Håvard H Olberg og Marianne C Borgeteien (03.03.2023)

Salget omfatter også Gnr 2070, bnr. 55

■ Andel av Kirkegata 20 (Gnr 3020, bnr. 1117) er overdratt for kr 1.000.000 fra Anne Meek og Tor Helge Allern til Emil Weber Meek (03.03.2023)

■ Kommandør Herbst gate 24 (Gnr 5001, bnr. 479, seksjon 8) er overdratt fra Ole Dehli Riiser til Annie Kathrine Riiser (03.03.2023)

■ Kommandør Herbst gate 24 (Gnr 5001, bnr. 479, seksjon 8) er overdratt fra Annie Kathrine Riiser til Halfdan Riiser, Johan Henrik Riiser og Sigmund Michael Riiser (03.03.2023)

■ Kommandør Herbst gate 24 (Gnr 5001, bnr. 479, seksjon 8) er solgt for kr 3.850.000 fra Halfdan Riiser, Johan Henrik Riiser og Sigmund Michael Riiser til Pajaree Gajaseni og Trond Erik Hansen (03.03.2023)

■ Andel av Torsrødveien 25 (Gnr 5001, bnr. 119) er overdratt fra Halgrim Eirik Eide til Gertrud Regina Eide (03.03.2023)

■ Rakkeveien 112 (Gnr 4039, bnr. 38) er solgt for kr 4.500.000 fra Inger K Grahl-Madsen til Cecilie Tollefsen (06.03.2023)

■ Kirkestredet 4 (Gnr 3020, bnr. 1143, seksjon 1) er solgt for kr 5.100.000 fra Jonas Werner Andersen til Andrea G Ruhnow Prosch og Heinz Jurgen Prosch (06.03.2023)

■ Nordbylendet 119 (Gnr 101, bnr. 15) er solgt for kr 2.000.000 fra Ellen Ausland Dieset og Jon Inge Dieset til Sito Invest As (06.03.2023)

■ Guslandstranda 16 (Gnr 4112, bnr. 8, fnr. 17) er overdratt for kr 1.900.000 fra Anne M Nøstdahl Andersen til Espen Nøstdahl Andersen og Trude Aarstad (06.03.2023)

■ Andel av Gnr 1044, bnr. 183 er overdratt fra Sverre M L Stensland til Eli Cecilie Stensland (06.03.2023)

■ Andel av Gnr 1044, bnr. 12 er overdratt fra Eli Cecilie Stensland til Svein Stensland (06.03.2023)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 1044, bnr. 183

■ Huitfeldts gate 19 A (Gnr 3020, bnr. 827) er solgt for kr 1.800.000 fra Stein Georg Larsen til Aleksandr Yanovsky (06.03.2023)

■ Gonskroken 12 (Gnr 1001, bnr. 54) er overdratt fra Erling Helge Pedersen til Erna Pedersen (06.03.2023)

■ Lågendalsveien 3319 (Gnr 64, bnr. 12) er overdratt fra Asle Styrvold til Gunn Karin Styrvold (07.03.2023)

■ Horgstien 14 (Gnr 1027, bnr. 15) er solgt for kr 2.990.000 fra Marthine Tvedten Hauge og Mathias Nalum Olsen til Christoffer J Refsholt (07.03.2023)

■ Hegdalringen 44 (Gnr 1026, bnr. 184) er overdratt fra Rørleggersenteret Ans til Rørleggersenteret Eiendom As (07.03.2023)

■ Kirkestredet 1 (Gnr 3020, bnr. 1135) er overdratt fra Egil Andersen til Rørleggersenteret Eiendom As (07.03.2023)

■ Gnr 4120, bnr. 42 er solgt for kr 2.900.000 fra Anders Normandbo og Jorunn Lydhus til Lise Merethe Øverland og Raymond Hjellnes (07.03.2023)

■ Gnr 1095, bnr. 14 er overdratt fra Hilde Sundhagen til Henriette P Sundhagen og Katinka Pisani Sundhagen (07.03.2023)

■ Andel av Strandveien 6 (Gnr 5001, bnr. 1034, seksjon 1) er overdratt fra Edgar Berthelsen til Mathea Berthelsen (07.03.2023)

■ Strandveien 6 (Gnr 5001, bnr. 1034, seksjon 1) er overdratt fra Mathea Berthelsen til Knut Magne Berthelsen, Marit Berthelsen Wolden og Randi Berthelsen (07.03.2023)

■ Strandveien 6 (Gnr 5001, bnr. 1034, seksjon 1) er solgt for kr 4.450.000 fra Knut Magne Berthelsen, Marit Berthelsen Wolden og Randi Berthelsen til Berit Danielsen (07.03.2023)

■ Kløttreåsen 7 (Gnr 1037, bnr. 119) er overdratt fra Ruth Anundsen til Arild Moe Anundsen, Nina Moe Brekke og Roar Moe Anundsen (07.03.2023)

■ Mesterfjellveien 36 (Gnr 3020, bnr. 1386) er solgt for kr 7.000.000 fra Mesterfjellveien 1 As til Frithiof S R Stenhagen og Ragnhild Brånå (07.03.2023)

■ Andel av Gnr 1010, bnr. 65 er overdratt fra Rolf Ditlef Jahnsen til Esther Marie Jahnsen (08.03.2023)

■ Andel av Gnr 1010, bnr. 65 er overdratt fra Esther Marie Jahnsen til Karin Irene Jahnsen Walle og M Elisabeth Reisz (08.03.2023)

■ Andel av Gnr 1010, bnr. 65 er overdratt fra Karin Irene Jahnsen Walle og M Elisabeth Reisz til Larvik kommune (08.03.2023)

■ Andel av Gnr 1010, bnr. 65 er overdratt fra Inger Hermansen til Larvik kommune (08.03.2023)

■ Andel av Hovlandtoppen 2 A (Gnr 2005, bnr. 607) er overdratt for kr 3.400.000 fra Harald Stenberg til Kathrine Johnsen (08.03.2023)

■ Vestveien 17 (Gnr 4044, bnr. 567) er solgt for kr 4.250.000 fra Jarle Myrdam og Line Myrdam til Elisabeth Clemens og Sten-Erik Clemens (09.03.2023)

■ Holmejordetveien 4 B (Gnr 4048, bnr. 92, seksjon 7) er solgt for kr 2.400.000 fra Camilla Ønvik Olafsen til William Ravler Johansen (09.03.2023)

■ Syrristveien 14 (Gnr 1046, bnr. 1) er solgt for kr 5.710.000 fra Mette Lundh Håkestad til Marius Lundh Håkestad (09.03.2023)

■ Lillejordet 18 (Gnr 4048, bnr. 162, seksjon 7) er solgt for kr 4.148.000 fra Obos Block Watne As til Arild Knut Heimdal og Elisabeth Jensen (09.03.2023)

■ Gnr 3012, bnr. 8 er overdratt fra Statens vegvesen til Larvik kommune (09.03.2023)

Overdragelsen omfatter også Gnr 4067, bnr. 55

■ Kjerringberget 36 (Gnr 1107, bnr. 96) er overdratt for kr 2.000.000 fra Bjarne Næss til Kristian Bay Næss og Øystein Riise Næss (09.03.2023)

■ Håkons gate 11 (Gnr 3020, bnr. 855) er solgt for kr 5.600.000 fra Trond Kinley Nerdal til Einar André Eilertsen og Mari Wallin Thorsen (09.03.2023)

■ Kneiklia 7 (Gnr 1026, bnr. 89) er solgt for kr 4.700.000 fra Heidi Mo til Richard David King og Shamimu Saleh (09.03.2023)

■ Gnr 2046, bnr. 62 er solgt for kr 30.501.065 fra Tore Bakke til Danebu Eiendomsutvikling As (10.03.2023)

■ Hemløkka 55 (Gnr 1061, bnr. 45, seksjon 4) er solgt for kr 3.200.000 fra Shingal Hus As til Ilsad Seferovic og Sanela Hasic-Zejnelovic (10.03.2023)

■ Helgeroveien 234 (Gnr 4035, bnr. 10) er overdratt fra Øyvind Andvik til Ingrid Synnøve Andvik (10.03.2023)

■ Helgeroveien 234 (Gnr 4035, bnr. 10) er overdratt fra Ingrid Synnøve Andvik til Elisabeth Marie Andvik, Hilde Merethe Andvik og Øyvind Jørgen Anvik (10.03.2023)

■ brannvaktgate 25 B (Gnr 3020, bnr. 1050, seksjon 6) er solgt for kr 2.750.000 fra Vidar Luth-Hanssen til Da Costa Lin Laszlo og Petter Glømmen (13.03.2023)

■ Mergelveien 5 (Gnr 3020, bnr. 1384) er solgt for kr 5.600.000 fra Geir Rune Ohnstad og Tove Bjerkholt Ohnstad til Nittaya Fungsunthia og Ronny Gåserud (13.03.2023)

■ Ulåsveien 4 (Gnr 3020, bnr. 2352) er solgt for kr 3.175.000 fra Grete Nilstun til Ludvig Hermansen og Philip B Johansson (14.03.2023)

■ Sisselrotveien 24 (Gnr 1028, bnr. 64) er overdratt fra Ragnar Lie til Camilla Alexandra Lie (14.03.2023)

■ Ryes gate 26 B (Gnr 3020, bnr. 1713, seksjon 6) er solgt for kr 1.300.000 fra Larvik kommune til Jarle Hvitstein og Kristin Hvitstein (14.03.2023)

■ Ove Gjeddes vei 5 A (Gnr 1006, bnr. 14) er solgt for kr 5.800.000 fra Aage Magnussen og Bente Marie Magnussen til Espen Dahlen-Lervåg og Silje J Dahlen-Lervåg (14.03.2023)

■ Gnr 2075, bnr. 6 er solgt for kr 814.000 fra Marita Farmen Furulund til Anne Mette Jespersen og Geir Jespersen (14.03.2023)

Salget omfatter også Gnr 2075, bnr. 15

Salget omfatter også Gnr 2075, bnr. 26

Salget omfatter også Gnr 2076, bnr. 16

■ Gnr 1028, bnr. 97 er solgt for kr 583.842 fra Aleksejus Jakas og Viktorija Jakas til Jørn Ernst (15.03.2023)

■ Vestregata 15 (Gnr 3020, bnr. 2392) er solgt for kr 3.150.000 fra Marit Elisabeth Nyen til Barbro Tønnesdtr Andenæs (15.03.2023)

■ Jordelia 9 (Gnr 4048, bnr. 114) er solgt for kr 6.500.000 fra Leif Erik Andreassen og Line Engen Andreassen til Esben Gisle (15.03.2023)

■ Veldreløkka 36 (Gnr 4063, bnr. 382, seksjon 9) er solgt for kr 2.500.000 fra Lars Henrik Bakkerud og Line Johannessen til Maren Olafsen (15.03.2023)

■ Andel av Langes gate 11 (Gnr 3020, bnr. 1259) er solgt for kr 1.182.000 fra Lasse Erenrich Grimstad til Therese Stokkedal (15.03.2023)

■ Støperiveien 25 A (Gnr 4048, bnr. 103, seksjon 2) er solgt for kr 1.767.000 fra Ragnar A Stoerseth-Hoaas til David J Svendsen (16.03.2023)

■ Andel av Hanna Winsnes vei 27 (Gnr 2005, bnr. 209) er overdratt fra Erling Hansen til Sylvi Næss (16.03.2023)

■ Storgata 17 C (Gnr 3020, bnr. 1414, seksjon 7) er solgt for kr 1.350.000 fra Åse Iren Krossøy til Bjørg Irene Abrahamsen og Thor Henning Krossøy (17.03.2023)

■ Andel av Sagaveien 17 E (Gnr 2005, bnr. 962) er overdratt for kr 1.837.500 fra Line Merethe Wiik til Trond Wiik (17.03.2023)

■ Andel av Østre Såtås 57 (Gnr 1106, bnr. 49) er solgt for kr 1.050.000 fra Tiril Pedersen Gurholt til Kirsti Pedersen Gurholt (17.03.2023)

■ Kjerringvikveien 416 (Gnr 1104, bnr. 49) er overdratt fra Ove Johan Mellbye til Axel Johan Mellbye og Kristine Mellbye (17.03.2023)

■ Greveveien 1 (Gnr 3020, bnr. 590) er solgt for kr 3.800.000 fra Kari Anne Holm til Gro R Kjønaas Stalsberg (20.03.2023)

■ Berglyveien 2 B (Gnr 1002, bnr. 311, seksjon 3) er solgt for kr 4.300.000 fra Wenche Toivonen til Evelyn Myklebust Kiste (20.03.2023)

■ Elveveien 2 (Gnr 3020, bnr. 1829) er overdratt fra Elveveien 2 As til Kvadratera Invest 10 As (20.03.2023)

■ Skauveien 31 (Gnr 4044, bnr. 275) er overdratt fra Alf Erik Aagaard-Nilsen til Wenche Aagaard-Nilsen (20.03.2023)

■ Nedre Bøkeligate 10 B (Gnr 3020, bnr. 1470, seksjon 3) er solgt for kr 1.300.000 fra Lisbeth Gjertsen til Rebecca Betina K Gjertsen (20.03.2023)

■ Hovlandveien 126 (Gnr 2005, bnr. 724) er solgt for kr 4.700.000 fra Kjell Rune Wirgenes til Nils Morten Halvorsen og Susanne Berg (21.03.2023)

Salget omfatter også Gnr 2005, bnr. 910

■ Holtet 5 (Gnr 4091, bnr. 76) er solgt for kr 5.500.000 fra Marit Synøve Bording til Randi Anvik og Tommy Samuelsen (21.03.2023)

Salget omfatter også Gnr 4091, bnr. 99

Salget omfatter også Gnr 4091, bnr. 101

■ Gnr 2005, bnr. 79 er overdratt fra Hovlandparken As til Nordbyen Senter As (21.03.2023)

Overdragelsen omfatter også Frøystadveien 40 (Gnr 2005, bnr. 134)

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 160

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 192

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 248

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 310

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 317

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 355

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 368

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 371

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 440

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 441

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 442

Overdragelsen omfatter også Yttersøveien 2 (Gnr 2005, bnr. 566)

Overdragelsen omfatter også Gnr 2005, bnr. 1249

■ Oterøyveien 7 (Gnr 1004, bnr. 21) er solgt for kr 3.050.000 fra J & K Eiendom As til Kasper Reisz Foldvik og Oliver Reisz Foldvik (21.03.2023)

■ Cort Adelers gate 2 (Gnr 3020, bnr. 210) er overdratt fra Lars Brathagen til Tone Ellye Brathagen (22.03.2023)

■ Andel av Oskars gate 5 E (Gnr 3020, bnr. 1215, seksjon 7) er overdratt fra Inger Karin Løchen til Thore Løchen (22.03.2023)

■ Oskars gate 5 E (Gnr 3020, bnr. 1215, seksjon 7) er overdratt fra Thore Løchen til Anne Mette L Gustavsen og Camilla Løchen (22.03.2023)

■ Andel av Gnr 3020, bnr. 1589, seksjon 10 er solgt for kr 200.000 fra Wår Skifjell til Parkeringshuset P7 Larvik As (22.03.2023)

■ Andel av Gnr 72, bnr. 3, fnr. 7 er overdratt fra Terje Borgersen til Merethe Borgersen Gjerken, Monica Frydenlund Thorsen og Tony Morten Borgersen (22.03.2023)

■ Andel av Kjoseveien 829 (Gnr 4148, bnr. 22) er solgt for kr 1.450.000 fra Alexander Hansen til Thea Cecilie Storvik (22.03.2023)

Salget omfatter også andel av Gnr 4148, bnr. 27

■ Vrangsundvegen 50 (Gnr 4082, bnr. 1, fnr. 2) er overdratt fra Tor Ragnar Sollid til Eva Sollid (22.03.2023)

Overdragelsen omfatter også e.d. i Vinje kommune

■ Bj Nicolaisens vei 6 (Gnr 4046, bnr. 233) er solgt for kr 2.900.000 fra Tone Elisabeth Halle til Geir Anders Hermansen (22.03.2023)

■ Bergeskogen 20 (Gnr 1008, bnr. 69) er overdratt for kr 4.700.000 fra Tommy Sandvik til Malin Kristensen (23.03.2023)

■ Gnr 1006, bnr. 172 er overdratt fra Kristian Jacob Jakucs til Sylvi Anita Jørgenvåg (23.03.2023)

■ Andel av Gårdsbakken 11 (Gnr 3020, bnr. 2590) er overdratt fra Svein Aage Hole til Birte Hole og Petter Hole (23.03.2023)

Overdragelsen omfatter også Gårdsbakken 17 (Gnr 3020, bnr. 2593)

■ Krokenveien 197 (Gnr 28, bnr. 14) er overdratt fra Adolf Baklie til Else Karoline Baklie (23.03.2023)

■ Krokenveien 197 (Gnr 28, bnr. 14) er overdratt fra Else Karoline Baklie til Ann Helen Lie, Jørn Allan Baklie og Knut Baklie (23.03.2023)

■ Krokenveien 197 (Gnr 28, bnr. 14) er overdratt fra Else Karoline Baklie til Ann Helen Lie, Jørn Allan Baklie og Knut Baklie (23.03.2023)

■ Krokenveien 197 (Gnr 28, bnr. 14) er solgt for kr 1.600.000 fra Ann Helen Lie, Jørn Allan Baklie og Knut Baklie til Magnus Andre Baklie og Trine Baklie (23.03.2023)

■ Violveien 12 (Gnr 4063, bnr. 33) er solgt for kr 3.650.000 fra Leif Inge Andersen til Elisabeth Kroktun Eidsten og Sigmund Kristian Eidsten (24.03.2023)

■ Mølenveien 106 (Gnr 4088, bnr. 97) er overdratt for kr 3.000.000 fra Grethe Oppedal til Odeta Budreviciute og Preben Sandvik (24.03.2023)

■ Andel av Brannvaktsgate 21 B (Gnr 3020, bnr. 84, seksjon 6) er solgt for kr 1.425.000 fra Jøran Helgesen til Helene Eirin Stokke (24.03.2023)

■ Andel av Bommestadåsen 124 (Gnr 2035, bnr. 2) er overdratt fra Reidar Lie til Elsa Lie, Kåre Lie og Thorleif Lie (24.03.2023)

■ Andel av Bommestadåsen 124 (Gnr 2035, bnr. 2) er overdratt fra Thorleif Lie til Elsa Lie og Kåre Lie (24.03.2023)

■ Andel av Bommestadåsen 124 (Gnr 2035, bnr. 2) er overdratt fra Elsa Lie til Kåre Lie (24.03.2023)

■ Bommestadåsen 124 (Gnr 2035, bnr. 2) er solgt for kr 600.000 fra Kåre Lie til Adapt Eiendom As (24.03.2023)

■ Larviksveien 47 (Gnr 4044, bnr. 670, seksjon 1) er solgt for kr 4.000.000 fra Bodil Margrete Barnholdt til Anne Christine Lindseth og Arnt Erik Lindseth (27.03.2023)

■ Jordelia 17 (Gnr 4048, bnr. 95, seksjon 1) er overdratt fra Magdalene D Kierulf til Ida Vår Kierulf Meyer og Liv Mai Kierulf (27.03.2023)

Overdragelsen omfatter også andel av Jordelia 39 (Gnr 4048, bnr. 95, seksjon 16)

■ Andel av Jordelia 17 (Gnr 4048, bnr. 95, seksjon 1) er overdratt for kr 2.350.000 fra Liv Mai Kierulf til Ida Vår Kierulf Meyer (27.03.2023)

Salget omfatter også andel av Jordelia 39 (Gnr 4048, bnr. 95, seksjon 16)

■ Nordliveien 25 (Gnr 2008, bnr. 345) er solgt for kr 2.350.000 fra Carina A A Linderoth til Sayed Ali Reza Hussaini og Shafi Haidari (29.03.2023)

Borettslagseiendommer Larvik i mars

■ Andel av Tvetenåsen Borettslag andelsnr. 3 er overdratt fra Øystein Werner Larsen til Marianne Grønning (27.02.2023)

■ Hovland Borettslag andelsnr. 72 er solgt for kr 2.150.000 fra Zara Smeil Ali til Grete Nilstun og Sverre Sølversen (01.03.2023)

■ Tjøllingtunet Borettslag andelsnr. 9 er solgt for kr 1.775.000 fra Østbyveien 1 As til Eirik Høydalsmo Nilsen og Kristine B Selander (01.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 18 er solgt for kr 2.640.000 fra Stavern Odden As til Erna Thidemansen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 19 er solgt for kr 3.760.000 fra Stavern Odden As til Tore Eriksen og Vigdis Helen Øiseth Eidan (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 7 er solgt for kr 1.400.000 fra Stavern Odden As til Grete Haugen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 5 er solgt for kr 2.400.000 fra Stavern Odden As til Ragnhild Kristiansen og Tore Kristiansen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 6 er solgt for kr 2.860.000 fra Stavern Odden As til Anne Marie Jørgensen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 3 er solgt for kr 2.728.000 fra Stavern Odden As til Wenche Aagaard-Nilsen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 10 er solgt for kr 3.440.000 fra Stavern Odden As til Karin Ramsdalen og Per Egil Holm (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 8 er solgt for kr 1.640.000 fra Stavern Odden As til Inger Nordheim (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 11 er solgt for kr 2.850.000 fra Stavern Odden As til Simen Thorsen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 1 er solgt for kr 2.500.000 fra Stavern Odden As til Liv Gamst Hanssen (02.03.2023)

■ Søndersrødsvingen Borettslag andelsnr. 9 er solgt for kr 2.250.000 fra Simen Thorsen til Morten Kikut (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 12 er solgt for kr 4.320.000 fra Stavern Odden As til Birgitte Johansson og Steinar Thorsen Rosenvold (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 14 er solgt for kr 2.010.000 fra Stavern Odden As til Johnny Eliassen og Kari Eliassen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 15 er solgt for kr 2.640.000 fra Stavern Odden As til Wenche Toivonen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 17 er solgt for kr 1.720.000 fra Stavern Odden As til Kjerstin E Abrahamsen (02.03.2023)

■ Stavern Panorama Borettslag andelsnr. 2 er solgt for kr 1.605.000 fra Stavern Odden As til Inger Lise Håkensen (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 16 er solgt for kr 2.040.000 fra Vestre Fagerli As til Heidi Skogen Jacobsen og Tor Martin Jacobsen (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 15 er solgt for kr 1.600.000 fra Vestre Fagerli As til Jane Utne og Tom Reidar Utne (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 14 er solgt for kr 1.980.000 fra Vestre Fagerli As til Hege Solli (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 13 er solgt for kr 1.564.000 fra Vestre Fagerli As til Gunn Ingrid Borgesen og Svein Borgesen (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 12 er solgt for kr 1.980.000 fra Vestre Fagerli As til Rolf Henning Espenes og Thale E P Espenes (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 11 er solgt for kr 1.560.000 fra Vestre Fagerli As til Dagfinn Ekenes og Turid Christiansen (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 10 er solgt for kr 1.920.000 fra Vestre Fagerli As til Anders Reitan og Unni B Kalliainen Reitan (02.03.2023)

■ Vestre Fagerli Borettslag andelsnr. 9 er solgt for kr 1.524.000 fra Vestre Fagerli As til Anne Sofie Nilsen (02.03.2023)

■ Rønningen Borettslag andelsnr. 1 er solgt for kr 1.875.000 fra Parwin Wesi Saleh til Ebba Krog (03.03.2023)

■ Andel av Kilden Borettslag andelsnr. 5 er overdratt fra Fikrije Brahimi til Osman Brahimi (06.03.2023)

■ Stavern 3 Borettslag andelsnr. 19 er solgt for kr 2.150.000 fra Marianne Louise Smedsrud til Morten Johan Aspestrand (06.03.2023)

■ Heibergsg 39 Borettslag andelsnr. 1 er solgt for kr 1.990.000 fra Bergljot Rosvoll til Tiina Hotvedt (06.03.2023)

■ Grevletunet Borettslag andelsnr. 1 er overdratt til Helgeroveien 99 101 As (06.03.2023)

■ Jegers Borettslag andelsnr. 6 er overdratt fra Ellen M Greaker Hansen til Svein Owe Hansen (07.03.2023)

■ Jegers Borettslag andelsnr. 6 er solgt for kr 1.250.000 fra Svein Owe Hansen til Hege Vrangsund (07.03.2023)

■ Yttersøveien Borettslag andelsnr. 3 er solgt for kr 1.900.000 fra Inger Marie Løken til Kristian S Hellesvik (07.03.2023)

■ Andel av Bekkefaret 1 Borettslag andelsnr. 27 er overdratt for kr 150.000 fra Maria Aparecida S Knutsen til Jørgen Bonnegolt Løvaas (09.03.2023)

■ Byterrassen Borettslag andelsnr. 7 er overdratt fra Bjørg Irene T. Johnsen til Anne-Grethe A Hesthag, Asbjørn Halgeir Andersen, Hans Jørgen Johnsen, Harald Knut Andersen, Kari Mette Eriksen og Per Einar Johnsen (09.03.2023)

■ Byterrassen Borettslag andelsnr. 7 er solgt for kr 3.300.000 fra Anne-Grethe A Hesthag, Asbjørn Halgeir Andersen, Hans Jørgen Johnsen, Harald Knut Andersen, Kari Mette Eriksen og Per Einar Johnsen til Hege Anthonisen Lie og Knut Øyvind Lie (09.03.2023)

■ Solstad 2 Borettslag andelsnr. 16 er solgt for kr 1.440.000 fra Joy Sevilleno Mondragon til Madelen Heggvold Reite og Shano Freidon Ali (10.03.2023)

■ Guriskogen Vest Borettslag andelsnr. 11 er solgt for kr 2.250.000 fra Merete Lund til Cecilie S Christoffersen og Ståle Nestås Pettersen (10.03.2023)

■ Andel av Bekkefaret 2 Borettslag andelsnr. 8 er overdratt fra Eva Lysø til Hilde Konstanse Westgaard (13.03.2023)

■ Byhaven Borettslag andelsnr. 39 er overdratt fra Kåre Johannessen til Jan Erik Kristensen (13.03.2023)

■ Byhaven Borettslag andelsnr. 39 er solgt for kr 3.750.000 fra Jan Erik Kristensen til Reidun Elfrida Henriksen (13.03.2023)

■ Tagtvedt 3 Borettslag andelsnr. 58 er solgt for kr 1.650.000 fra Tommy Christian Flatmo til Vicente Alexandro Santos (13.03.2023)

■ Skreppestad Borettslag andelsnr. 25 er solgt for kr 1.385.000 fra Odd Andersen til Jon Haugstuen (14.03.2023)

■ Søbakken Borettslag andelsnr. 9 er solgt for kr 779.361 fra Grethe Frøvold Dolven til Aud Margareth Jakobsen (15.03.2023)

■ St Klara Borettslag andelsnr. 1 er solgt for kr 1.650.000 fra Eva Karin Djuve til Hans Flesche (16.03.2023)

■ Byterrassen Borettslag andelsnr. 2 er overdratt fra Finn Hansen til Jan Hansen (16.03.2023)

■ Byterrassen Borettslag andelsnr. 2 er solgt for kr 3.300.000 fra Jan Hansen til Ørnulf Pettersen (16.03.2023)

■ Hovland Park Borettslag andelsnr. 25 er overdratt fra Bjørn Hellner til Benedicte J Mangelrød, Christoffer Nordby Tuft, Heidi Suzann Mangelrød, Henriette S Mangelrød, Johan Kristian Tuft, Merete Hellner Nilsen, Morten Hellner, Petter Georg Tuft, Sofie Anine Mangelrød, Tuft Oehlenschlager Alexandra og Tuft Oehlenschlager Terese (20.03.2023)

■ Hovland Park Borettslag andelsnr. 25 er solgt for kr 4.200.000 fra Benedicte J Mangelrød, Christoffer Nordby Tuft, Heidi Suzann Mangelrød, Henriette S Mangelrød, Johan Kristian Tuft, Merete Hellner Nilsen, Morten Hellner, Petter Georg Tuft, Sofie Anine Mangelrød, Tuft Oehlenschlager Alexandra og Tuft Oehlenschlager Terese til Aase Mangelrød og Kai Mangelrød (20.03.2023)

■ Lundebakken Borettslag andelsnr. 6 er overdratt fra Åge Johnny Seland til Jorunn Seland, Marte J Eidet-Seland, Roger Seland og Vigdis Seland (20.03.2023)

■ Lundebakken Borettslag andelsnr. 6 er solgt for kr 887.387 fra Jorunn Seland, Marte J Eidet-Seland, Roger Seland og Vigdis Seland til Reidun Adele Reppesgård (20.03.2023)

■ Månejordet Borettslag A/l andelsnr. 30 er overdratt fra Oddbjørg Vestrum til Anders Vestrum, Geir Vestrum og Kjetil Vestrum (20.03.2023)

■ Månejordet Borettslag A/l andelsnr. 30 er solgt for kr 2.400.000 fra Anders Vestrum, Geir Vestrum og Kjetil Vestrum til Evelyn Ingunn Tafjord (20.03.2023)

■ Hovland Park Borettslag andelsnr. 14 er solgt for kr 2.200.000 fra Shahsine Gjikolli til Anne-Sofie Bergersen og Ståle Gjestrum Larsen (21.03.2023)

■ Signalen Borettslag andelsnr. 9 er solgt for kr 4.250.000 fra Johnny Eliassen og Kari Eliassen til Espen Corneliussen (21.03.2023)

■ Stavernhavna Borettslag andelsnr. 6 er solgt for kr 4.550.000 fra Erna Thidemansen til Geir Wiik (21.03.2023)

■ Grevletunet Borettslag andelsnr. 8 er solgt for kr 2.476.000 fra Helgeroveien 99 101 As til Else Karin Melau og Haakon Melau (23.03.2023)

■ Vestre Torsrød Borettslag andelsnr. 17 er solgt for kr 4.050.000 fra Stian Naper til Alexander Llovez og Andrea Søllesvik (23.03.2023)

■ Kveldetunet 10 18 Borettslag andelsnr. 2 er solgt for kr 1.500.000 fra Kevin Herland Eftedal til Katrine Løvik (27.03.2023)

■ Fjellstua Borettslag andelsnr. 3 er solgt for kr 2.570.000 fra Roger Nordbø og Tove Irene Nordbø til Anne Grethe H Nordbø (27.03.2023)