Et flertall av politikerne i planutvalget mente at det var grunnlag for å gi amnesti, fordi Per Manvik (FrP) sa at det var gjort et slikt vedtak tidligere. Da administrasjonen ikke fant vedtaket, ble det en heller flau retrett og et halvhjerta forsøk på å dokumentere gjennom en gammel ØP-artikkel. Det ble egentlig ganske pinlig.

Det er vanskelig å forstå hvordan flere politikere kunne la seg rive med i ropet om amnesti i hyttesaken i Kjose. I planutvalget denne uka måtte flere innrømme at de hadde tatt det som man kan kalle for en snarvei. Karin Frøyd i Venstre kalte det som har skjedd for «meningsløst og useriøst», mens Steinar Henden i Rødt og Sonja Mandt fra Arbeiderpartiet, innrømmet at de lot seg rive med i amnesti-saken. Erik A. Sørensen fra Bedre Larvik ga uttrykk for at han var overrasket over at planutvalget kunne vedta et amnesti uten at det har vært reelt behandlet.

Henden sa faktisk rett ut at «jeg lot meg rive med i amnesti i januar og snur nå i saken etter nærmere ettertanke.» Sonja Mandt brukte ordene «her har vi latt oss rive med i amnesti-hurraropet.» Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at de faktisk trodde det var gitt et amnesti, men er det gitt tillatelser, bør det selvsagt eksistere dokumentasjon. Det gjør det ikke. Det burde politikerne tatt en grundig sjekk på før de tok raskeste veien ut av saken.

Hva som er grunnen til at politikere kan «la seg rive med» og gjøre et slikt hastevedtak, er ikke godt å si, men det ser ikke bra ut i ettertid.

– Jeg var selv til stede som leder for utvalget, og det var jeg som fremmet forslag om å gi det jeg vil betegne som et amnesti. Dette gjorde vi fordi vi mente at man ikke kunne bruke tid på alt det som var oppdaget, sier Manvik. Det er en mildt sagt pussig forklaring på hvorfor man skal gi amnesti.

Verken kommunedirektøren eller andre har altså funnet bevis for at det ble gitt et generelt amnesti for ulovligheter ved flere hytter i Kjose i 2009. Det eneste «beviset» er en gammel avisartikkel fra ØP som egentlig ikke sier noe som helst. Det mest forunderlige er at det fremdeles er politikere som ikke vil se dette.

Kommunedirektøren skriver følgende i innstillingen til utvalget: «Dette vitner om at hvis amnestivedtaket finnes, er det vedtatt uten tilstrekkelig prosess, hvor både Mattilsynet og Statsforvalteren måtte vært hørt, uten etterprøvbarhet, og uten hjemmel i plan og bygningsloven. For det tredje understøtter kommunens praksis i dette konkrete byggesakskomplekset siden 2009 at et såkalt amnestivedtak heller ikke har blitt praktisert»

Frps Per Manvik, som i januar vikarierte i planutvalget da utvalget bestemte å godkjenne en rekke tiltak på hytta det dreier seg om, mener at det ble gitt et generelt amnesti i hans tid i utvalget, og at det fortsatt gjelder for tiltak utført før 2009. Det fikk Manvik altså med seg et flertall på forrige gang saken var til behandling. Etter at administrasjonen ikke kunne finne noe som kunne dokumenterer dette, måtte politikerne krype til korset. Avisartikkelen som skulle dokumentere at det var gjort et slikt vedtak, sa ingen verdens ting. Andre papirer eller dokumentasjon fantes ikke. Dermed sitter det igjen politikere som tok en lettvint vei ut av en komplisert sak, uten å bry seg med å sjekke nærmere.

Etter møtet i planutvalget denne uka, er det vel mange politikere som har grunn til å spørre seg selv om hva de har vært med på og hvordan de kunne la seg rive med i en sak med så tynn dokumentasjon. Det er faktisk nesten ikke til å tro at politikere fra Høyre, FrP og Arbeiderpartiet fortsatt kan stemme for å godkjenne tiltakene etter dette.

I denne saken vet jeg ikke hva som er mest oppsiktsvekkende. At Per Manvik har så stor innflytelse på andre politikere, eller at det er politikere i det samme utvalget som fremdeles stemmer for. Per Manvik har kjørt et tøft løp mot administrasjonen i flere saker og har åpenbart en stor innflytelse på andre politikere også. Hvorfor det er sånn må de nesten svare på selv. Denne saken viser hvilken politisk makt Manvik har, men slik innflytelse kan også brukes på feil måte.

Manvik står på at det finnes et vedtak, men at det er rotet bort av administrasjonen. Jeg vil tro det ikke er særlig vanskelig å finne et politisk vedtak dersom det eksisterer.

Saken i planutvalget kan nå oppsummeres som et skikkelig tullball om amnesti. Nå er saken der den hører hjemme og sak om mulig ulovligheter må følges opp på ordinær måte av kommunens administrasjon.

LES OGSÅ:

Mente ØP-artikkel var amnestibevis – da snudde politikerne i planutvalget

Mener det ikke er gitt amnesti for Kjose-hytter – administrasjonen vil omgjøre planutvalgets avgjørelse