– For en motorsyklist kan det være tilfeldighetene som avgjør utfallet av en ulykke. Dessverre mangler det fortsatt infrastruktur som kan redde liv på svært mange veistrekninger, sier Jan Harry Svendsen, leder for MC i NAF.

Så langt i år har 17 motorsyklister mistet livet på norske veier. I fjor omkom 15.

I en pressemelding skriver NAF at motorsyklister er en utsatt trafikantgruppe, og nevner to ting som kan bidra til å snu ulykkestallene.

Veimyndighetene

NAF peker også på flere konkrete tiltak for å få til dette.

Det første som nevnes i pressemeldingen er at myndighetene må øke sikkerheten på veinettet.

– Gjennom en årrekke har motorsykkelorganisasjoner jobbet for at det skal monteres underskinner på autovern. Kun ytterst få strekninger har dette på plass, til tross for at man vet at dette er et effektivt tiltak for å redde liv dersom en motorsyklist skulle velte, forteller Svendsen.

Plassering av stolper, skilt og rydding av sideterreng kan også utgjøre en stor forskjell.

– En motorsyklist er utsatt fordi hen ikke sitter inne i en sikkerhetscelle, slik en bilist gjør. Derfor er sideterreng og løsninger som fanger opp motorsyklisten på en skånsom måte viktig for å redusere skadepotensialet.

Ta grep selv

I tillegg til myndighetenes jobb, trekkes det fram at MC-førerne selv må jobbe med atferden sin på veien.

– Mange av ulykkene i sommer har vært utforkjøring i venstresving. Det kan være ulike grunner til at disse ulykkene skjer, men den beste måten å unngå dem på er å redusere hastigheten inn mot svingen til et nivå der man skaffer seg godt handlingsrom til å reagere dersom det ligger grus i svingen eller andre farer dukker opp, sier Svendsen.

Bare i år har NAF MC holdt rundt 60 kurs for MC-førere, med flere hundre deltakere til sammen. Kursene gir viktig oppfriskningen av kunnskapene, både for erfarne og ferske motorsyklister.

– NAF MC sine lokalavdelinger arrangerer kurs for motorsyklister. Disse kursene er lavterskel og sørger for økt sikkerhet. Vårt ønske er at så mange som mulig går på kurs, enten i regi av NAF eller andre, sier Svendsen.

LES OGSÅ: Her tar mange feil i trafikken: – Begge deler er mot anbefalingene