Altfor mange ansatte innen helse og omsorgsyrker har små stillinger, og noen har kun noen få prosent fast stilling!

Dette er også en utfordring innen andre yrkesområder, som blant annet skole, kontor og tekniske yrker.

Fagforbundet Vestfold og Telemark har hatt en heltid-deltid undersøkelse blant våre medlemmer der 2659 yrkesaktive medlemmer svarte på undersøkelsen.

Her var tallene tydelige!

989 personer hadde ikke den stillingen som de ønsket, og hele 1522 yrkesaktive medlemmer hadde under 100% stilling! Å ha mindre enn 100% stilling kan få store konsekvenser for de fleste, ung eller «gammel»!

Du får ikke så lett lån i banken når ikke du har hel, fast stilling. Du må betale husleie istedenfor å betale ned på boliglån. Du vil bruke lang tid på å spare opp en egenkapital tilsvarende 15% av det som boligen koster slik banken krever når du skal kjøpe bolig. Du sparer også opp mindre til pensjon, og får dårligere økonomi og trangere kår når du blir eldre.

Det er ikke lett å forsørge seg selv, og evnt. barn på en deltidsstilling.

Alt henger sammen med alt, og konsekvensene ved å ikke få hel og fast stilling er mange.

Derfor ber vi om politisk handlekraft, og lovfesting av retten til hele faste stillinger. Et arbeidsliv med heltidskultur gir flere muligheten til å komme inn på boligmarkedet.

Velg velferd- Bruk stemmeretten.