Kort tid etter festivalens slutt ble det skrevet en sak om LEX - Larvik Experimental Music festival 2019 i Østlands-Posten.
På grunn av innholdet i saken ønsker jeg å klargjøre følgende:

1). Lex bIe arrangert på Bølgen for første gang 21., 22. og 23. juni 2019. I løpet av de tre dagene ble det holdt en åpnings sermoni, 11 konserter, to DJ. Set, en workshop for barn, en utstillingsåpning og et foredrag.

2). Alt ble gjennomført etter tidspunkt ønsket av artistene og innenfor gitte rammer. Kun en konsert ble avlyst.

3). Alle artistene har fått betalt avtalt honorar.

4.) LEX ble arrangert som et lav-budsjetts prosjekt og jeg hadde flere roller. Dette var nødvendig for å spare utgifter, slik at det var mulig å gjennomføre.

5). Tilbakemeldingene jeg har fått er nesten udelt positive. Lydia Lunch´s tur manager Sebastien Greppo, skrev etter besøket: - Thanks, I had a great time.

6). Mick Rock utstillingen på Farris Bad står til 2 september. Varmt velkommen.