Fakta Rakke Fort

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Rakke

* Rakke fort skal legges ned og avhendes som følge av omstilling i forsvaret.

* Det aktuelle området på Rakke er et 250 mål stort område som før annen verdenskrig var et friluftsområde. Det er eid av staten.

* 170 mål, området utenfor gjerdene, skal tilbakeføres til grunneier Anne Grevle. De gjenstående 80 mål, innenfor gjerdene, skal forbli statseid. Man håper Direktoratet for naturforvaltning vil ta over.

* Larvik kommune har ingen eierinteresser i området. Men lokalpolitikerne har vedtatt en kommunedelplan for Stavern, der hele området er blinket ut til landbruks-, natur- og friluftsområde. Det sies ingen ting om kulturminner og kulturminnevern i den planen.

* Skifte Eiendom Øst - et forretningsområde i Forsvarsbygg - står for rydde- og sikringsprosjektet.

* De fleste sporene etter fortaktiviteter slettes ut, gjerder rives og området vil bli åpnet og sikret for allmennheten. To hus skal rives, fire bygninger blir stående, mens ca. 50 objekter som bunkere, standplasser, fjellrom, løpegraver, gjerder osv. skal rives og ryddes opp.

* PeWe entreprenør står for jobben, som er prosjektert til 3,4 millioner kroner.

* I uke 16 startet arbeidet på utsiden av fortet, og man forventer at arbeidet er avsluttet innen 1. juni 2007.

* Hallstein Bast fremmet forslag på vegne av Venstre og Frp i siste formannskapsmøte der man ber administrasjonen om å få vurdert det militære anlegget på Rakke før det blir gjort inngripen og legge vurderingen fram for kommunestyret høsten '07. Forslaget fikk enstemmig tilslutning.

Rakke fort

* Rakke fort blir påbegynt i 1934, da under ledelse av Luftvernregimentet, som samme år overtar Fredriksvern Verft.

* Det anlegges et kanon- og lyskastebatteri på Østre Rakke, og i 1935 blir det innviet med våpenøvelse der både Kong Haakon VII og kronprins Olav er til stede.

* Etter angrepet på Norge i april 1940 overtar tyskerne dette øvelsesbatteriet (det sies at de var på befaring i området allerede i 1938), og utvider det fra 1941. Da tar man også i bruk den sivile hytten oppe på fjellet ved Grevles eiendom.

* I mai 1941 blir den første kanonstillingen anlagt, og deretter utvides Rakke fort til et stridsbatteri med fire stykker 12,5 cm kanoner og en rekke støtteforsvar til dette: bunkere, brakker, messebygg, latriner, garasjer osv.

* Sommeren 1943 er batteriet ferdig og et gigantisk anlegg blir sprengt ut i fjellet. Det fins der den dag i dag.

* Vestre Rakke er en senere utvidelse av fortet, og i 1944 kamuflerer man selve stridsbatteriet på «midtre batteri» og anlegger et dummy-anlegg på Kuøya. Dette for å narre allierte fly til å angripe feil mål.

* Rakke fort er aldri i stridshandlinger, men skudd fra fortet treffer Halifaxflyet som nødlander på Halle.

* Fortet får også betydning i undervisningsøyemed, da det tyske kystartilleriet la sin skolevirksomhet til Stavern.

* Etter krigen overtas verft og fort av Luftforsvaret og Rakke fort brukes også i større Nato-operasjoner.

* Øvelsesskyting fra Rakke standplass foregår helt opp til vår tid. All militær virksomhet på Fredriksvern verft - og Rakke - opphører i løpet av 2002. Forsvarsbygg overtar.

Kilde: Rune Sørlie.

Artikkeltags